Na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem informacji?

W dzisiejszych czasach, szczególnie znany jest wyciek informacji. Zagrożenie to jest ściśle związane z rozwojem techniki. Utracenie poufności oraz dostępu do niektórych danych, to problem, który może stanowić nawet podstawę do wszczęcia postępowania drogą sądową. Najbardziej niebezpieczne zagrożenia związane z …