Zwrot podatku z zagranicy, a podatek w Polsce?

Wielu Polaków pracujących za granicą może starać się o zwrot nadpłaconego podatku. Część z nich nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że w polskim prawie podatkowym widnieje zapis, iż zwrot podatku w innym kraju, w państwie polskim jest uznawane …