Na czym polega ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana jest niezwykle ważna w przypadku oddania obiektu do użytku bądź chęci wykonania jego modernizacji, które mogą mieć wpływ na całokształt konstrukcji budynku. Tematyka związana z kontrolą oraz ekspertyzą obiektu przez specjalistę jest zdefiniowana przez przepisy prawa budowlanego obowiązującego w Polsce. Warto wiedzieć, że tego typu działania są swoistym wymogiem wynikającym nie tylko z przepisów prawa, ale także w temacie dbałości o bezpieczeństwo modernizowanych budynków.

Ekspertyza budowlana – podstawowe informacje

Jest to krótko mówiąc ocena stanu technicznego budynku bądź obiektu użytkowego. Wykonywana jest podczas remontu, a także gdy mają miejsce zmiany typu użytkowania obiektu oraz podczas budowy np. domów energooszczędnych, w których wykorzystywane i montowane są najnowsze technologie, które umożliwiają odzyskiwanie energii np. panele fotowoltaiczne. Ekspertyza budowlana zalecana jest inwestorom nie tylko indywidualnym, ale także deweloperom i firmom budowlanym, ponieważ pozwala ona sprawdzić czy wszystkie prace zostały wykonane prawidłowo oraz nie naruszyły podstawowej bryły budynku.

Ekspertyza budowlana jest zdefiniowana przez przepisy prawa budowlanego i należy ją wykonywać w określonych przypadkach. Może być ona wykonana przez rzeczoznawcę budowlanego, który posiada kompleksową wiedzę oraz możliwości do wykonania skomplikowanych obliczeń oraz pomiarów na terenie obiektu budowlanego. Warto wiedzieć, że opinię techniczną budynku może wykonać doświadczony inżynier lub osoba z uprawnieniami budowlanymi, natomiast ekspertyzę tylko i wyłącznie rzeczoznawca budowlany, który bierze pełną odpowiedzialność za wykonane pomiary i analizy w ramach ekspertyzy budowlanej. Wynika to z tego względu, iż ekspertyza wymaga nieco bardziej skomplikowanych analiz i wniosków związanych z bryłą obiektu oraz jej zmianami. Warto wiedzieć, że nawet najmniejsze odchylenia od norm wynikających z projektu mogą mieć wpływ na przyszłe bezpieczeństwo budynku, dlatego tak ważne jest, aby ekspertyza budowlana została wykonana w pełni profesjonalnie oraz z zachowaniem wszelkich zasad.

Jakie elementy zawiera ekspertyza budowlana?

Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana powinna zawierać wiele elementów takich jak:

  • Opis obiektu oraz celu wykonania ekspertyzy,
  • Szczegółowy opis wszystkich elementów konstrukcyjnych wraz z określeniem materiałów
    z jakich zostały wykonane,
  • Dokumentację zawierającą fotografie i rysunki techniczne,
  • Obliczenia matematyczne,
  • Wnioski z oględzin oraz opinie specjalistów.

Warto wiedzieć, że tylko odpowiednio wykonana ekspertyza pozwala stwierdzić czy budynek jest bezpieczny lub nie. Ekspertyza to nie tylko przykry obowiązek w przypadku budowy bądź modernizacji obiektów budowlanych, ale też większa możliwość zapewnienia bezpieczeństwa podczas przyszłego użytkowania obiektu.

dokumenty do ekspertyzy budowlanej

Rzeczowznawca Marek Świetlicki realizuje rzetelne usługi w ramach ekspertyzy budowlanej.

Kiedy wykonywać ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyzę budowlaną należy wykonywać przede wszystkim podczas, gdy stan budynku wzbudza zastrzeżenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ekspertyza pozwala przeanalizować całokształt bryły obiektu oraz stwierdzić czy nieprawidłowości wpływają na bezpieczeństwo danego obiektu. Decydując się na ekspertyzę budowlaną warto decydować się na usługi sprawdzonych i profesjonalnych firm, które posiadają narzędzia do prawidłowego przeprowadzenia ekspertyz.

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany jest to osoba, która posiada dyplom z wyższej uczelni o profilu technicznym, która nabyła też uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Dodatkowo osoba pełniąca tę funkcję musi zdobić też uprawnienia rzeczoznawcy. Tego typu uprawnienia nadawane są przez wojewodę w przypadku udokumentowania co najmniej 5-cio letniej praktyki zawodowej zaraz po uzyskaniu uprawnień budowlanych. Należy również uzyskać pisemną rekomendację dwóch rzeczoznawców o tej samej specjalności. Warto wiedzieć, że każdy rzeczoznawca ma swój indywidualny numer identyfikacyjny, który może zostać w każdej chwili wyszukany w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych.

Przejdź do innego artykułu