Jak dbać o bezpieczeństwo IT w firmie?

Współcześnie trudno jest znaleźć firmę, która sprawnie funkcjonuje bez komputerów i danych przechowywanych na serwerach. Komputery to nie tylko spore ułatwienie codziennych obowiązków, ale również miejsce, gdzie przechowywane są istotne dla przedsiębiorstwa informacje. Obecnie niemal każdy zawód świata wykorzystuje komputery jako podstawę swojej działalności, a niekiedy dostęp do internetu to jedyny sposób na zarabianie pieniędzy.

Stały dostęp komputera do połączenia sieciowego powoduje jednak szereg problemów i zagrożeń z tym związanych. Zaufanie technologii komputerowej może doprowadzić do utraty cennych danych, jak i kolejnych problemów z tym związanych. Warto zatem zadbać o bezpieczeństwo IT w firmie, aby uchronić się przed stratą istotnych danych oraz wielu lat ciężkiej pracy. W jaki sposób zadbać o ochronę IT? Na czym polega bezpieczeństwo IT w firmie?

Bezpieczeństwo IT w firmie – definicja

Bezpieczeństwo IT w firmie nie oznacza jedynie ochrony danych cyfrowych. Wymiana danych i ich usuwanie jest przeprowadzana cały czas i niekiedy podstawowe zapory systemowe pozwalają na pełną ochronę danych cyfrowych. Bezpieczeństwo IT to termin znacznie szerszy i wykraczający poza obszar sieci komputerowych.

Bezpieczeństwo informacji – tak właśnie powinna wyglądać poprawna nazwa tego stwierdzenia – oznacza ochronę wszystkich dokumentów, danych oraz konwersacji, które mogły by ujrzeć światło dzienne i dostać się w niepowołane ręce. Zapewniając bezpieczeństwo poprzez regularne przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa czy organizację szkoleń dla pracowników pozwoli na zapewnienie maksymalnej ochrony IT w każdym przedsiębiorstwie.

Bezpieczeństwo informacji podzielone jest na kilka grup: dane (wszystkie informacje, które są tworzone i przechowywane w przedsiębiorstwie), systemy IT (aplikacje, programy, które gromadzą, przesyłają oraz przetwarzają dane i czy są one aktualne oraz legalne), systemy sieciowe IT (jakość połączeń lokalnych i rozległych, technologie na jakich opiera się działanie sieci). Do bezpieczeństwa informacyjnego zalicza się także infrastrukturę IT (budowa, własność, integralność oraz stan techniczny serwerów i sieci informatycznych) i ludzi (zakres dostępu do danych, możliwości pobierania ich oraz dane logowania).

Jak zapewnić bezpieczeństwo IT jako pracodawca?

Obecnie przedsiębiorcy mają ogromne możliwości w zapewnianiu bezpieczeństwa IT. Do jednych ze sposobów należy przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa. Audyty powinny być zlecane zewnętrznej firmie, która podczas jego przeprowadzania będzie miała szansę wystawić obiektywną ocenę poziomu ochrony informacji i danych w firmie.

Przedsiębiorca na podstawie raportu z audytu bezpieczeństwa będzie miał możliwość wprowadzenia zmian w systemach zabezpieczeń. Jednocześnie raport pozwoli na podjęcie stosownych kroków inwestycyjnych i zakup konkretnych rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo IT w firmie.

Oprócz audytów pracodawca ma możliwość zlecenia zewnętrznej firmie takich działań jak monitorowanie nietypowych ruchów wśród zatrudnionych pracowników, aby w krótkim czasie wykryć problemy mogące zagrozić bezpieczeństwu danych. Oprócz tego zewnętrzna firma może zlecić kontrolę druku niektórych dokumentów, dzięki czemu dostęp do tej funkcji będą miały tylko niektórzy pracownicy. Pozwoli to na maksymalną ochronę informacji, które mogłyby w sposób przypadkowy lub świadomy zostać wyniesione z firmy.

Firma outsourcingowa realizująca usługi IT we Wrocławiu i dbająca o bezpieczeństwo w firmie z powodzeniem będzie mogła zablokować niebezpieczne strony, a także te, z których korzystanie nie jest niezbędne podczas codziennego dnia pracy. Oprócz tego zewnętrzni konsultanci zadbają o to, aby wszystkie nieautoryzowane nośniki danych nie będą mogły być otwarte na firmowych komputerach.

Jak pracownicy mogą poprawić bezpieczeństwo IT?

Pracownicy przedsiębiorstw również mogą poprawić bezpieczeństwo IT. Na szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa dowiedzą się między innymi o tym, dlaczego warto tworzyć silne hasła i w jaki sposób je wykorzystywać w codziennej pracy. Konieczność wpisywania hasła każdorazowo przy logowaniu do komputera i nie podawanie go nikomu z pewnością zwiększy bezpieczeństwo danych na komputerze. Jednocześnie brak możliwości zapamiętania przez system hasła utrudni osobom niepożądanym dotarcie do interesujących ich informacji.

Pracownicy dla poprawy bezpieczeństwa IT powinni również odwiedzać wyłącznie bezpieczne strony, najlepiej te, które są związane z ich codzienną pracę. Firma outsourcingowa może zablokować dostęp do stron, które nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń, dzięki czemu wszystkie dane będą bezpieczne w firmie.

Przejdź do innego artykułu