Jak certyfikaty energetyczne wpływają na rynek nieruchomości?

Od kwietnia 2023 roku każda nieruchomość, która będzie wprowadzana do obrotu, będzie musiała posiadać tzw. świadectwo energetyczne. Oznacza to, że każdy budynek, bez znaczenia czy jest on mieszkalny, gospodarczy czy biurowy, w momencie sprzedaży lub wynajmu, będzie musiał mieć przyznany certyfikat energetyczny. Dzięki temu możliwe będzie zweryfikowanie ile energii elektrycznej i cieplnej zużywa dana nieruchomość. 

Nowelizacja ustawy będzie miała ogromny wpływ na rynek nieruchomości. Głównie dlatego, że certyfikat energetyczny będzie wymagany zarówno dla nowych budynków, jak i tych, które już od dawna są użytkowane. Dodatkowo właściciele nieruchomości zobowiązani będą do wpisania się do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz przeprowadzać systematyczne kontrole klimatyzacji oraz systemów ogrzewania. 

Co zatem należy wiedzieć o certyfikacie energetycznym nieruchomości? Właścicieli jakich budynków będą musieli złożyć świadectwo energetyczne?   

Czym są certyfikaty energetyczne budynków? 

Certyfikat energetyczny to nic innego jak dokument, w którym powinna zostać opisana jakość nieruchomości w kwestii zużycia energii. Świadectwo energetyczne jest jednym z elementów całej dokumentacji technicznej budynku, niezależnie od tego, czy jest to nowo wybudowany obiekt, czy nie. 

Nowe wymogi Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące efektywności energetycznej oraz charakterystyki energetycznej budynków doprowadziły do pojawienia się nowelizacji ustawy Prawo budowlane. W efekcie od kwietnia 2023 roku każdy inwestor indywidualny budujący dom bądź wystawiający mieszkanie na sprzedaż czy wynajem, będzie musiał dołączyć do dokumentacji certyfikat energetyczny. Zgodnie z nowymi przepisami, również budynki, które po 2009 roku przeszły modernizację, np. wymianę typu ogrzewania czy okien, również będą musiały zdobyć świadectwo energetyczne. 

Podsumowując, certyfikat energetyczny to dokument, który należy sporządzić na podstawie oceny energetycznej budynku. W skład oceny składa się zapotrzebowanie domu w energię niezbędną do ogrzania pomieszczeń, podgrzania wody oraz oświetlenia. 

Elementy certyfikatu energetycznego budynku 

Świadectwo energetyczne powinno składać się z kilku istotnych aspektów, które umożliwią identyfikację budynku oraz umieszczenie wszystkich informacji dotyczących efektywności energetycznej w rejestrze. W certyfikacie należy zatem uwzględnić: 

  • dane identyfikacyjne budynku, 
  • charakterystykę obiektu, uzupełniona o parametry EP oraz EK, 
  • zalecenia modernizacyjne, które mogłyby wpłynąć na poprawę efektywności energetycznej, 
  • dodatkowe informacje oraz objaśnienia. 

Kluczowe w świadectwie energetycznym jest uwzględnienie parametrów EP oraz EK, gdzie EP to zużywana nieodnawialna energia pierwotna, a EK to energia końcowa. 

Jakiego typu budynki musza mieć certyfikat energetyczny? 

Jednym z celów certyfikatu energetycznego jest przekazanie informacji o zużyciu energii osobom, które będą daną nieruchomość kupować bądź wynajmować. Z racji tego, że w świadectwie należy uwzględnić wszystkie rozwiązania instalacyjno-konstrukcje oraz dotychczasowe koszty związane ze zużywaną energią, potencjalny nabywca będzie mógł dowiedzieć się ile kosztuje utrzymanie budynku. 

Sam certyfikat to także odpowiedź na zmiany wprowadzane przez Parlament Europejski w celu promowania budownictwa energooszczędnego i domów pasywnych.  

Pomimo tego, że powszechnie mówi się o tym, że każdy właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić za sporządzenie certyfikatu energetycznego, przepisy nie obejmują wszystkich. Z konieczności posiadania świadectwa są zwolnione osoby, które są właścicielami budynków wybudowanych przed 2009 rokiem, i w których nie były przeprowadzane żadne modernizacje. Oprócz tego certyfikatu nie musi posiadać dom chroniony przepisami o ochronie zabytków, wykorzystywany jako miejsce kultu religijnego, wolnostojące domy poniżej 50m2, niektóre gospodarstwa rolne. 

W innych przypadkach, mieszkania i domy bez certyfikatu energetycznego nie mogą być zamieszkane. 

Certyfikat energetyczny a rynek nieruchomości 

Nowe przepisy niejako zmuszają właścicieli nieruchomości, którzy chcą wprowadzić obiekt do obrotu, do zlecenia sporządzenia certyfikatu energetycznego przez specjalistów. Świadectwo jest wymagane w momencie: 

  • sprzedaży domu lub mieszkania wybudowanego po 2009 roku lub wcześniej modernizowanego, 
  • sprzedaży domu lub mieszkania na podstawie umowy sprzedaży własnościowego prawa do lokalu, 
  • wynajmu domu lub mieszkania, 
  • oddania budynku do użytku. 

Ważne świadectwo energetyczne, którego koszty sporządzenia będzie musiał pokryć właściciel, będzie weryfikowane. Brak tego dokumentu może prowadzić do konieczności zapłacenia wysokiej grzywny. Inwestorzy indywidualni powinni zatem znaleźć jednostkę uprawnioną do przygotowania certyfikatu energetycznego i zlecenie jego sporządzenia. 

Przejdź do innego artykułu