Kto powinien wdrożyć system FSSC 22000?

Różnego rodzaju rozwiązania mające na celu poprawę przeprowadzanych procesów i zapewnienie bezpieczeństwa są dziś bardzo doceniane.

Zarówno kontrahenci, jak i klienci chętniej sięgają po produkty pochodzące z certyfikowanych źródeł. Każda firma, której zależy na budowaniu swojej silnej pozycji na rynku powinna rozważyć słuszność wdrożenia systemu FSSC 2200.

Czym jest system FSSC 22000?

FSSC 22000 jest międzynarodowym standardem, który powstał do celów certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla jej producentów, w tym także opakowań przeznaczonych do przechowywania i transportu pożywienia.

System ten jest zgodny z normą ISO 22000: 2005 oraz z PASS 220: 2008, dzięki czemu zapewnia bezpieczeństwo żywności i spełnianie wymagań bezpieczeństwa żywności dla przemysłu spożywczego. Certyfikat FSSC 22000 może być łatwo zintegrowany z innymi systemami zarządzania.

Jakie wymagania stoją przed firmami i jakich branż to dotyczy?

Certyfikat FSSC 22000 łączy w sobie wszystkie wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000 z zasadami HACCP. Uzyskanie certyfikatu FSSC związane jest ze spełnianiem wymogów normy ISO 22000. Firmy muszą spełnić stawiane przed nimi zobowiązania dotyczące odpowiedniego etykietowania produktów, obrony żywności, zarządzania usługami, zafałszowania żywności, zarządzania alergenami, monitoringu środowiskowego, skuteczności sprzątania czy też składu produktów i zarządzania zasobami naturalnymi.

W trakcie każdego etapu produkcji żywności mogą zaistnieć sytuacje, które stwarzają ryzyko. Istotne jest to, aby były one zidentyfikowane i ocenione. Zatem firmy powinny przeprowadzać analizy ryzyka i określać środki, które należy podjąć w sytuacjach ryzykownych. Wszystko musi być dokładnie opisane i łatwo identyfikowalne.

Przedsiębiorstwa, które niewątpliwie powinny wdrożyć system FSSC 22000 to przede wszystkim te podlegające certyfikacji ISO 22000, a w szczególności w zakresie:

 • hodowli zwierząt,
 • produkcji pasz,
 • przetwórstwa żywności,
 • usług transportowych i przechowywania,,
 • cateringu,
 • produkcji opakowań i materiałów przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością,
 • produkcji środków biochemicznych.

Nie odnosi się on jednak do uprawy roślin, produkcji wyposażenia czy usług. Sam schemat certyfikacji FSSC opisuje: wymagania stawiane względem jednostek certyfikujących, które muszą posiadać akredytację, audytorów, którzy przeprowadzają audyt oraz przebieg audytu.

Przebieg procesu wdrożenia FSSC

Wdrożenie standardów i uzyskanie certyfikatów jest wymagającym lecz możliwym do wykonania zadaniem. Proces uzyskania certyfikacji FSSC 22000 jest wieloetapowy i składa się on z takich elementów jak:

  1. Audyt zerowy, w trakcie, którego przeprowadzana jest analiza obecnie wykorzystywanych w firmie rozwiązań z zakresu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dzięki temu możliwe jest ulepszenie stosowanych już skutecznych rozwiązań i wyeliminowanie tych, które w nieprawidłowy sposób spełniają swoją rolę. Pozwala to na opracowanie indywidualnego modelu wprowadzania zmian i stworzenia harmonogramu realizacji.
  2. Wprowadzenie zaleceń normy ISO 22000.
  3. Przygotowanie dokumentacji i zintegrowanie z poprzednią według wymagań normy FSSC 22000.
  4. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000.
  5. Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych, dzięki którym możliwe będzie kontrolowanie skuteczności działania wdrożonego systemu po uzyskaniu certyfikacji. Omówienie norm, wskazanie sposobów wypełniania zaleceń.
  6. Audyt końcowy, którego celem jest weryfikacja wdrożonych rozwiązań z zapisami normy.
  7. W sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba koniecznie jest wykonywanie działań korygujących.

fssc22000

Korzyści płynące z wdrożenia systemu FSSC 22000

Uzyskiwanie certyfikatów i wdrażanie nowych rozwiązań, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa przynosi przedsiębiorstwu wiele korzyści. Oto niektóre wynikające z wprowadzenia FSSC 22000:

 • budowanie zaufania wśród konsumentów i przedsiębiorców do wytwarzanych produktów,
 • możliwość integracji standardu z innymi systemami zarządzania,
 • kontrola zagrożeń dla żywności i procesów produkcyjnych,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji i zwiększenie zysków,
 • wydajne i racjonalne zarządzanie ryzykiem,
 • spełnianie wymagań audytów,
 • możliwość zmniejszenia liczby audytów bezpieczeństwa żywności, co z kolei pozwala na skupienie uwagi na innych obszarach działalności,
 • zgodność produktów z krajowym i zagranicznym rynkiem,
 • ciągłe udoskonalanie procesów,
 • wzrost konkurencyjności i pozycji firmy,
 • łatwiejsza ekspansja na rynek międzynarodowy,
 • jasne i precyzyjne procedury,
 • rozwój nowych produktów i rozwiązań dzięki informacjom zwrotnym od klientów.

Zalet wynikających z wprowadzenia systemu FSSC 22000 jest bardzo dużo. Budowanie marki i umacnianie pozycji na rynku wymaga nieustannego rozwoju i ciągłego wdrażania nowych rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

Przejdź do innego artykułu