Farmy fotowoltaiczne – kiedy warto w nie inwestować?

Obecnie coraz częściej wykorzystuje się odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej.

Jedną z najpopularniejszych metod produkowania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii są systemy fotowoltaiczne. Mogą one występować w formie domowych mikroinstalacji umieszczanych najczęściej na dachach budynków mieszkalnych, ale również w formie ogromnych farm fotowoltaicznych, które produkują prąd i wysyłają go bezpośrednio do sieci energetycznej. Jest to w pełni ekologiczna metoda produkcji energii, a jednocześnie bardzo wydajna i z roku na rok coraz bardziej opłacalna.

Pozyskiwanie energii elektrycznej w taki sposób jest w pełni przyjazne dla środowiska i może być dużo bardziej ekologiczną alternatywą dla innych szkodzących środowisku metod pozyskiwania energii takich jak np. elektrownie węglowe. Jednak czym tak naprawdę są farmy fotowoltaiczne, gdzie się znajdują i jakie wymagania trzeba spełniać, aby móc stworzyć taką farmę?

Czym są farmy fotowoltaiczne?

Farmy fotowoltaiczne to specjalnie wydzielone obszary terenu, na których rozmieszczone są panele fotowoltaiczne, których zadaniem jest produkcja energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. W Polsce jest to dość nowe i jeszcze nie tak popularne rozwiązanie jak w innych krajach Europy. Jednak z roku na rok przybywa w Polsce nowych farm fotowoltaicznych, dzięki czemu energia może być produkowana w dużo bardziej ekologiczny sposób.

Panele fotowoltaiczne wykorzystywane w farmach fotowoltaicznych działają na takiej samej zasadzie jak panele montowane na dachach domów. Ogniwa fotowoltaiczne, z których zbudowany jest cały panel fotowoltaiczny, działają na podstawie zjawiska fotowoltaicznego, dzięki któremu możliwa jest przemiana promieniowania słonecznego padającego na ogniwa w energię elektryczną.

Panele fotowoltaiczne zamontowane są najczęściej na specjalnych konstrukcjach znajdujących się na ziemi. Panele połączone są ze sobą szeregowo i równolegle, dzięki czemu tworzą jeden wielki współdziałający ze sobą system.

Zasada i cel działania farm fotowoltaicznych jest taki sam jak mikroinstalacji fotowoltaicznych, które możemy znaleźć na dachach wielu domów, czyli produkcja energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Różnicą między tymi instalacjami jest z pewnością ich wielkość i moc.

Domowe instalacje składają się najczęściej z kilku lub kilkunastu paneli fotowoltaicznych, natomiast w przypadku farm fotowoltaicznych tych paneli może być nawet kilkaset lub kilka tysięcy, dzięki czemu farmy fotowoltaiczne mogą produkować naprawdę ogromne ilości energii elektrycznej.

W jakich miejscach powstają farmy fotowoltaiczne?

Tak samo jak w przypadku domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, tak samo w przypadku farm fotowoltaicznych miejsce ich lokalizacji musi spełniać określone wymagania, aby inwestycja tego typu była opłacalna. Z racji tego, że farmy fotowoltaiczne, zwane także elektrowniami słonecznymi, są instalacjami naziemnymi, nie wszystkie lokalizacje będą nadawały się tak samo dobrze do tego rodzaju inwestycji.

Teren przeznaczony na farmę fotowoltaiczną powinien mieć przynajmniej 2 hektary powierzchni, w przypadku, gdy chcemy uzyskać minimum 1 MW energii. Teren ten powinien być bardzo dobrze nasłoneczniony przez cały rok, a powietrze jak najmniej zapylone.

Wybierając miejsce na budowę farmy fotowoltaicznej, należy przeprowadzić audyt energetyczny, dzięki któremu możliwe będzie oszacowanie opłacalności tej inwestycji i obliczenie przybliżonego czasu zwrotu wszelkich kosztów inwestycji.

inwestycje w farmy fotowoltaiczne

Wymogi, jakie należy spełnić, aby farma fotowoltaiczna mogła powstać na danym terenie.

Bardzo ważny jest wybór odpowiedniej lokalizacji, jednak oprócz tego należy zadbać także o spełnienie wszelkich wymogów prawnych. Przed przystąpieniem do budowy farmy fotowoltaicznej należy posiadać niezbędne dokumenty takie jak: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, warunki przyłączeniowe instalacji.

Oprócz tego inwestor musi sprawdzić, czy teren, na którym ma powstać farma fotowoltaiczna, jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli tak to realizacja tej inwestycji musi się zgadzać z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Budując farmę fotowoltaiczną, w niektórych przypadkach niezbędne będzie także uzyskanie decyzji środowiskowej. Jeśli chcemy podjąć się produkcji energii elektrycznej w ramach działalności gospodarczej, w której produkcja energii będzie głównym jej przedmiotem, to musimy uzyskać również koncesję na produkcję energii z odnawialnych źródeł. Szczegółowe warunki dotyczące jej uzyskania zawarte są w ustawie o Prawie energetycznym.

Przejdź do innego artykułu