W jaki sposób można komunikować o uzyskaniu certyfikatu FSC i dlaczego warto to robić?

Potencjalni konsumenci są niezwykle świadomi tego, jak gospodarka oraz handel wpływają na środowisko. Są coraz bardziej świadomi i interesują się zakupem produktów wysokiej jakości, a także miejscem ich pochodzenia. Dlatego przedsiębiorstwa działające na rynku handlowym, powinny zadbać nie tylko o odpowiednie surowce wykorzystywane do wytwarzania ich produktów, ale również odpowiednie certyfikaty, które będą to poświadczały i zwiększały wiarygodność firmy.

Współcześnie konsumenci podejmują bardziej racjonalne decyzję w procesie wyboru konkretnego produktu. Skupiają się przede wszystkim na wartościach etycznych, społecznych oraz ekologicznych. Dlatego też coraz więcej firm stara się sprostać ich wymaganiom i podejmuje działania, które mają na celu zainteresowanie potencjalnego klienta produktami, które zostały wytworzone w legalny oraz etyczny sposób.

W praktyce przedsiębiorcy, którzy posiadają certyfikat FSC mają o wiele wyższe przychody niż firmy, które nie posiadają. Jednocześnie mają dostęp do rynków międzynarodowych, a także realnie wpływają na poprawę swojego wizerunku. W jaki sposób można zdobyć certyfikat FSC? Czy można poinformować konsumentów i kontrahentów o fakcie posiadania certyfikatu FSC? W jaki sposób pokazać licencyjne logo FSC?

Certyfikat FSC – co to jest?

FSC to skrót od Forest Stewardship Council, czyli niezależnej, międzynarodowej organizacji promującej odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi na całym świecie. Organizacja powstała w 1993 roku i obecnie jest zaliczana do najstarszego systemu certyfikacji lasów na świecie, działającą wszędzie na jednakowych zasadach. Organizacja jest prowadzona przez instytucje przyrodnicze, leśników, właścicieli i zarządców lasów, a także wszelkie firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego. Oprócz tego współpracują z nią osoby prywatne zrzeszone w trzech izbach – izbie społecznej, izbie ekonomicznej oraz izbie przyrodniczej.

Każda z izb odpowiada za różne aspekty ochrony lasów, zajmuje się komercyjnym wykorzystaniem zasobów leśnych, ochroną warunków życia ludzi w nich zamieszkujących (zwłaszcza rdzennej społeczności czy ludności lokalnej), a także ochroną walorów przyrodniczych danego regionu.

FSC pozwala na odróżnienie wyrobów z drewna, pochodzących jedynie z legalnych źródeł. Sam program opiera się przede wszystkim na zasadach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych praktyk, znajdujących swoje zastosowanie w gospodarce leśnej. Chodzi również o śledzenie handlu i produkcji jedynie z drewna pochodzących z certyfikowanych lasów.

FSC certyfikat

Przyznawany przez FSC certyfikat jest potwierdzeniem starań firmy w zakresie odpowiedzialnego podejścia do gospodarki leśnej.

W jaki sposób można uzyskać certyfikat FSC?

Certyfikat FSC to standard, możliwy do zdobycia przez firmy zajmujące się wytwarzaniem produktów z drewna. Mogą go uzyskać firmy zaliczające się do przemysłu papierniczego, meblarskiego czy wydawniczego. Aby jednak uzyskać certyfikat konieczne jest poddanie weryfikacji całego łańcucha dostaw – od momentu pozyskania surowca, aż do chwili jego sprzedaży i transportu.

Proces starania się o otrzymanie certyfikatu FSC należy rozpocząć od skontaktowania się z jednostką posiadającą uprawnienia ASI do sprawdzania oraz wydawania certyfikatów gospodarki leśnej oraz kontroli łańcucha pochodzenia produktów. Bureau Veritas przekaże wszystkie informacje dotyczące spełnienia konkretnych wymogów, a także ułatwi zdobycie certyfikatu poprzez odpowiednie przygotowanie firmy.

W procesie starania się o otrzymanie certyfikatu FSC konieczne jest poddanie się audytowi, który wykaże, czy dana organizacja jest gotowa do otrzymania licencji na wykorzystywanie logo FSC oraz otrzymania samego certyfikatu. Dlatego tak ważne jest dostosowanie swojego przedsiębiorstwa do standardów FSC, a także przeszkolenie wszystkich pracowników i faktyczne wykorzystywane jedynie surowców, pochodzących z certyfikowanych lasów.

Koszty certyfikacji są zależną wielu czynników – przede wszystkim ilości etapów, jakie biorą udział w całym łańcuchu dostaw, a także sama złożoność firmy. Do kosztów należy doliczyć koszt samej certyfikacji, opłaty licencyjne oraz opłatę administracyjną AAF.

Po pozytywnych wynikach audytu firma otrzymuje certyfikat FSC.

W jaki sposób oznajmić fakt posiadania certyfikatu FSC?

Organizacja, która zdobyła certyfikat FSC zostaje zarejestrowania w specjalnej bazie danych, do której dostęp mają kontrahenci oraz klienci. Oprócz tego konieczność opłacenia licencji na wykorzystanie logo pozwala na oznaczanie skrótem FSC produktów, które zostały wyprodukowane zgodnie z normą zrównoważonej gospodarki leśnej.

Przejdź do innego artykułu