Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery na świecie jest wyższa niż kiedykolwiek. Zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej wszystkie państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia konkretnych działań, które ograniczą produkcję dwutlenku węgla. W Polsce reguluje to Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Współcześnie ilość dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancji jest niezwykle wysoka. Podjęte przez rząd działania mają na celu nie tylko ograniczenie emisji, ale przede wszystkim zapobieganie nieustannemu wzrostowi poziomu CO2 a atmosferze. Ustawa jasno określa warunki jakie powinno spełnić państwo, a także poszczególne przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne.

Emisja gazów cieplarnianych a wpływ człowieka

Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze ma ogromny wpływ na klimat, o czym wiemy już od kilkudziesięciu lat. Wszystko jednak zaczęło się dopiero w latach 70. kiedy to badania nad freonem wskazały powiększającą się dziurę ozonową nad Antarktydą. Warstwa chroniąca naszą planetę zaczęła zanikać, czego skutkiem była ingerencja człowieka. Współcześnie największy, ale jednocześnie najbardziej niebezpieczny wpływ na środowisko ma dwutlenek węgla oraz inne gazy cieplarniane – na przykład metan.

Wpływ emisji gazów cieplarnianych

Mimo tego, że te zmiany nie doprowadziły jeszcze do katastrofy klimatycznej, spowodowały większe zainteresowanie państw świata środowiskiem oraz tym, jak ogromny wpływ ma człowiek na otaczający go świat. W efekcie podjętych działań – w pierwszej kolejności poprzez ustalenia z Protokołu z Kioto, a następnie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, w Polsce powstała ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Dlaczego ta ustawa jest tak istotna?

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

Ustawa regulująca kwestię emisji gazów cieplarnianych została zatwierdzona w lipcu 2009 roku i zawiera wszystkie wytyczne Unii Europejskiej, do których każdy z krajów członkowskich ma obowiązek się stosować. Polski rząd znowelizował ustawę w 2012 roku, dostosowując jej treść do osiąganych celów oraz planów na przyszłość. Zmiany miały przede wszystkim usprawnić finansowanie terenów zielonych w kraju ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych.

Ustawa regulująca emisję gazów cieplarnianych oraz innych szkodliwych substancji określa przede wszystkim zadania krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami. Do obowiązków krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami należy zwłaszcza raportowanie, analiza oraz sporządzanie prognoz. Oprócz tego zajmują się również przygotowywaniem projektów oraz sprawowaniem pieczy nad ich poprawną realizacją.

W ustawie określono również zasady zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, a także sposób funkcjonowania krajowego rejestru jednostek Kioto i przyznawania uprawnień do emisji. Dodano także zapis o zarządzaniu jednostkami Kioto.

W ustawie zostały również uregulowane kwestie funkcjonowania krajowego systemu zielonych inwestycji oraz działania ruchu klimatycznego. W treści można znaleźć także zapis o warunkach i zasadach realizacji projektów wspólnych wdrożeń na terytorium Polski (w tym przede wszystkim projektów wspólnych oraz projektów mechanizmu czystego rozwoju).

Ustawa o emisji gazów cieplarnianych – skutki dla biznesu

Polsce zgodnie z ustaleniami Protokołu z Kioto udało się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych aż o 30 procent. Jest to o wiele więcej niż początkowo zakładano, czyli minimalnych 6. Jest to efekt wprowadzenia ustawy o emisji gazów, która reguluje zadania państwa w procesie kontroli i sporządzania raportów, a także przyznawania jednostek emisji gazów cieplarnianych poszczególnym przedsiębiorcom.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych ma ogromne znaczenie w biznesie. Ustawa reguluje uzgodnienia dotyczące redukcji dwutlenku węgla, proponując jednocześnie rewolucję całego modelu gospodarczego. Chodzi przede wszystkim o zminimalizowani energetyki węglowej, transportu samochodowego oraz lotniczego.

Dzięki regulacjom ustawy przedsiębiorcy mają możliwość podjęcia się konkretnych działań, aby dostosować swoje firmy do wymagań stawianych w ustawie. Jednocześnie mogą korzystać z pomocy państwa, co jest równoznaczne z obowiązkiem wprowadzenia kontroli oraz przygotowywaniem sprawozdań energetycznych, a także wdrożeniem nowych pomysłów.

Z biegiem lat, dzięki ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, Polska skutecznie zredukuje poziom wydzielanego dwutlenku węgla.

Przejdź do innego artykułu