Usługi geodezyjne

Geodeta kojarzy się zwykle z wielkimi inwestycjami miejskimi, kiedy to człowiek ze specjalnym miernikiem na charakterystycznych żółtych nóżkach dokonuje ważnych pomiarów terenu. Z usług geodety mogą korzystać jednak nie tylko wielkie przedsiębiorstwa i zarządy miast, ale także osoby prywatne planujące na przykład budowę domu. Kiedy warto sięgnąć po usługi geodety i jak znaleźć najbardziej odpowiednią w tym celu osobę?

Rola geodety

Geodeta jest człowiekiem niezbędnym do tego, aby precyzyjnie wyznaczyć i skontrolować granice działki, na której powstanie nowy budynek lub powierzchnia uprawna. Kupno działki wymaga odpowiedniego przeszkolenia i wiedzy, dlatego z usług geodety warto skorzystać jeszcze przed oficjalnym podpisaniem umowy zakupu. Dlaczego? Choćby po to, by nikt nie oszukał kupującego w sprawie rozmiaru ziemi.

Geodeta sprawdzi przebieg granic działki oraz ogrodzenia, dzięki czemu podpisując umowę kupna ziemi nie naruszysz żadnych praw i nie wywołasz sprzeczki z sąsiadami jeszcze przed oficjalną przeprowadzką. Co więcej, geodeta zna się doskonale na umiejscawianiu budynków na terenie działki, dzięki czemu będzie w stanie sprawdzić, czy nie planujesz budowy na terenie, który jest często zalewany lub zbyt wilgotny. Znajomość takich faktów znacznie ułatwia planowanie budowy i projektowanie domu, co w rezultacie daje pewniejszą przyszłość nowej posiadłości.

Usługi geodezyjne to nie tylko mierzenie i kontrola działki, geodeta zajmuje się także adaptowaniem projektu domu pod wskazaną działkę. Osadzenie budynku oraz wytyczenie jego granic jest niezbędne podczas przygotowywania map do celów projektowych. Geodeta bierze pod uwagę między innymi przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej czy wodociągowej, dzięki czemu architekt projektujący dom  będzie w stanie bez problemu rozmieścić pomieszczenia tak, by przyłączenie do mediów było efektywne i stosunkowo proste w wykonaniu. Oficjalnie stworzone mapy projektowe i wytyczenie budynku przez geodetę jest niezbędne do uzyskania pozwoleń na budowę oraz do jej rozpoczęcia. Istotny jest przy tym plan zagospodarowania działki, na którym to geodeta opiera swoją pracę.

Geodeta sprawuje także funkcję kontrolera. Gdy budowa zostanie już zakończona, geodeta sprawdza czy prace budowlane zostały wykonane zgodnie z planami i jego wytycznymi w zakresie zagospodarowania przestrzeni. Jeżeli gotowa inwestycja jest w całości zgodna z przewidywaniami i założeniami geodety, wykonuje on oficjalny wpis do dziennika budowy zatwierdzający jego gotowość do użytkowania.

Ostatnią, choć nie mniej istotną rolą geodety jest działanie na rzecz firm i samorządów miejskich. Często kupowana przez osoby prywatne działka nie była pierwotnie przeznaczona pod budowę domu i to właśnie geodeta ocenia, czy może być ona w ten sposób zagospodarowana. Z podobną sytuacją muszą mierzyć się firmy i urzędy mające pomysł na zagospodarowanie terenu publicznego – bez zgody odpowiedniego geodety żadna budowa nie będzie zgodna z prawem.

Jak wybrać geodetę

Geodeci pracują zwykle w firmach zajmujących się budownictwem lub w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych. Istotną kwestią podczas wyboru geodety jest sprawdzenie jego kwalifikacji, gdyż podobnie jak w każdym zawodzie, i tu można natknąć się na osoby bez odpowiednich uprawnień. Geodeta wykonuje wszelkie niezbędne pomiary oraz wpisy do ksiąg wieczystych, więc jego wiarygodność jest niezwykle istotną kwestią. Dla własnego bezpieczeństwa warto więc udać się do sprawdzonej firmy geodetów zajmującej się sprawami podobnymi do tej, do której potrzebujesz ich usług.

Przejdź do innego artykułu