Start-up w branży IT: kiedy konieczne może być wsparcie prawne?

Obsługa prawna start-upów z branży IT wymaga wielu kompetencji, dzięki którym interesy nowo powstającej firmy w trudnym sektorze nowych technologii będą należycie chronione. Przed start-upem stoją nieco inne wyzwania, niż przed firmą, która zdążyła już nieco okrzepnąć na rynku pracy. Jakie to wyzwania?

Sposoby pozyskiwania funduszy

Fundusz Venture Capital

Jest to rodzaj podmiotu inwestujący w biznes na bardzo wczesnym etapie jego rozwoju. Zasada finansowania polega na powierzeniu pomysłodawcom określonej sumy pieniędzy w zamian za udziały w firmie. Dla młodych przedsiębiorców fundusz VC to nie tylko zysk w postaci pieniędzy, lecz też dostęp do fachowego know-how, niezbędnych kontaktów, a także możliwość usłyszenia o dotychczasowych doświadczeniach inwestora. 

Anioły Biznesu

Jest to forma podobna do funduszy Venture Capital – przedsiębiorca w tym wypadku również korzysta nie tylko z pieniędzy, lecz też i z doświadczenia inwestora, tutaj jednak różnica polega na tym, że tzw. Anioły Biznesu rzadko działają w pojedynkę. Osoby takie często zrzeszają się w Sieci Aniołów Biznesu, a ponadto są to osoby inwestujące przede wszystkim w branże, na których znają się najlepiej. Anioły Biznesu często podejmują się inwestowania w inicjatywy obarczone bardzo wysokim poziomem ryzyka, w zamian też na ogół oczekują wręcz ponadprzeciętnych zysków. 

Crowdfunding

Społeczne finansowanie projektu to forma gromadzenia środków, jaka zyskuje sobie rosnącą popularność. Obecnie w ten sposób środki gromadzą już nie tylko firmy z branży IT, lecz też praktycznie wszyscy ludzie pragnący realizować swój dowolny projekt. 

W tym celu konieczne jest przedstawienie wizualizacji projektu, np. poprzez zademonstrowanie działania prototypu, animację, projekt graficzny poszczególnych elementów wraz z ich szczegółowym opisem i oczywiście użycie języka korzyści w celu zachęcenia społeczności do inwestycji. 

Częstym zabiegiem jest obietnica korzyści dla inwestującego np. takiej jak możliwość zakupu gotowego produktu lub usługi w niższej cenie, skorzystanie z opcji dodatkowych, dostępnych jedynie dla inwestorów itd. 

Ochrona własności intelektualnej w start-upie

Know-how

Według definicji know-how oznacza informacje dotyczące technologii stosowanej w firmie, metod działania opracowanych np. na podstawie doświadczeń osób jej zarządzających, a także działania podjęte w celu zabezpieczenia newralgicznych informacji przed dostępem osób niepowołanych. Często są to informacje na temat autorskich metod pracy, technologii, jakie nie są jeszcze ogólnie dostępne na rynku i wszystkie inne ważne kwestie, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na straty.

Znaki towarowe

Ochrona znaku towarowego to nie tylko objęcie ochroną prawną nazwy firmy i jej logo. To także dbałość o ochronę unikalnych nazw produktów, usług, co daje gwarancję, że firmy konkurencyjne nie wykorzystają zastrzeżonych nazw i znaków graficznych w określonych obszarach prowadzenia działalności. Możliwy jest wybór zakresu ochrony znaków towarowych w skali lokalnej, krajowej, lub nawet międzynarodowej.

NDA

Non-Disclosure Agreement, czyli umowa o poufności stosowana jest we współpracy z partnerami biznesowymi, inwestorami, a nawet z klientami. Ma ona na celu zapewnienie, że pomysł nie zostanie wyniesiony poza firmę i wykorzystany przez konkurencję. W tym przypadku bardzo ważne jest czuwanie nad realizacją umowy w praktyce, jako że dokument na piśmie jest często jedynym dowodem na zabezpieczenie swojej poufności. 

Obsługa prawna w branży IT – na co zwrócić uwagę przy wyborze prawnika?

Obsługa start-upu jest dużo bardziej skomplikowana, szczególnie jeśli w grę wchodzi obsługa biznesu z branży IT. Tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z koniecznością łączenia kompetencji z dwóch odrębnych zakresów. 

Sam fakt obsługi start-upu wymaga nierzadko znalezienia prawnika, który specjalizuje się nie tylko w krajowym ustawodawstwie, lecz jest również zaznajomiony z przepisami prawnymi funkcjonującymi na terenie krajów, gdzie firma ma swoje oddziały. Pytanie zatem, czy prawnik jest w stanie takiemu wyzwaniu podołać.

Fakt ten wymaga dodatkowego połączenia z ważnymi kompetencjami z sektora IT. Prawnicy zajmujący się tą branżą powinni być dobrze obeznani z nowymi technologiami, zaznajomieni również z procesem produkcji oprogramowania i outsourcingiem. Dopiero znalezienie prawnika posiadającego wszystkie te kompetencje, możliwe jest nawiązanie współpracy w celu skutecznej ochrony prawnej interesów start-upu.

Przejdź do innego artykułu