Na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem informacji?

W dzisiejszych czasach, szczególnie znany jest wyciek informacji. Zagrożenie to jest ściśle związane z rozwojem techniki. Utracenie poufności oraz dostępu do niektórych danych, to problem, który może stanowić nawet podstawę do wszczęcia postępowania drogą sądową. Najbardziej niebezpieczne zagrożenia związane z wyciekiem informacji, mogą mieć kilka niezależnych źródeł. W znacznej większości są to awarie komputerów i serwerów, wadliwe oprogramowania oraz pomyłki, które zdarzają się w każdym miejscu.
Wszelkie wymienione wyżej źródła mogą być przyczyną zdarzeń wywołanych przez czynniki naturalne. Nierzadko jednak zdarzają się specjalne działania, które mają na celu uzyskanie niektórych danych w celu własnym.

Sposoby walki z zagrożeniami są między innymi:

  • tworzenie lepszych oprogramowań,
  • antywirusów,
  • kopii zapasowych,
  • kodowanie informacji.

Często utrudnia się także dostęp do uzyskania informacji, stosując różne operacje. Normy, które mają na celu zwiększać świadomość o zagrożeniach wynikających z powszechnym dostępem do informacji, są dziś wdrażane niemalże w każdej firmie.

Podstawowe założenia ochrony danych

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji polega przede wszystkim na stosowaniu odpowiednich norm ISO oraz systemów, które pomogą nam nie tylko ochronić komputery i serwer. Normy te są rozumiane poprzez organizowanie szkoleń dla menadżerów oraz dla personelu danej firmy. Bezpieczeństwo danych w internecie gwarantuje nam bezpieczną pracę, a wdrażanie norm ISO oraz systemów bezpieczeństwa, wpływa na wzrost świadomości o zagrożeniach i konieczności zabezpieczania informacji.

Wyciek danych jest dziś możliwy i niebezpieczny. Poza wszelkimi systemami i programami, których celem jest szyfrowanie plików z ważnymi danymi, istotne jest również w kontekście zarządzania bezpieczeństwem informacji szkolenie pracowników. Każdy, kto ma dostęp do istotnych danych, musi być upoważniony do ich przechowywania i ewentualnego przetwarzania.

Dziś, gromadzenie danych i przetwarzanie ich jest dość powszechne. Wiele jest bowiem firm, których działania opierają się głównie na pozyskiwaniu danych i różnych informacji związanych ze specyfiką i działaniami firmy.

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji zajmują się osoby w firmie, specjalnie do tego zadania wyznaczone. Co prawda każdy pracownik upoważniony do gromadzenia danych jest uświadamiany o zagrożeniach, jednak osoby kontrolujące ten proces muszą zwracać większą uwagę na stosowanie wszystkich istotnych zasad bezpieczeństwa.

Aby w firmie były odpowiednio chronione wszystkie dane oraz poufne informacje, należy regularnie przeprowadzać szkolenia oraz wdrażać nowe, coraz to lepsze systemy zabezpieczające. W dobie ogromnego rozwoju komputeryzacji, każdy właściciel firmy powinien zadbać o zapewnienie jak najlepszej ochrony danych osobowych oraz wszelkich informacji.

Dlaczego ochrona bezpieczeństwa informacji jest aż tak istotna?

W ostatnich czasach, przede wszystkim dzięki rozwojowi technologii, ilość i różnorodność informacji, jakie możemy pozyskać, jest ogromna. Bardzo często wiąże się to z ryzykiem utraty poufności danych. W każdej firmie, przechowuje się dane pracowników, klientów, często nawet firm zaprzyjaźnionych i zewnętrznych, z którymi współpracujemy. Wiele jest także firm, które przechowują dane sprzed wielu lat. W związku z dynamicznym rozwojem technologii i dostępem do wielu informacji, istotne jest to, by zapewnić im odpowiednią ochronę. Dane każdego pracownika, klienta oraz innych osób muszą być szczególnie zabezpieczane.

Istnieją specjalne komórki organizacyjne, których zadaniem jest zwiększanie świadomości na temat ochrony bezpieczeństwa danych.

W dzisiejszych czasach, komunikacja odbywa się głównie na drodze elektronicznej. Wysyłanie maili, wiadomości SMS oraz prowadzenie długich rozmów przez telefon – taka droga komunikacji naraża nas na wyciek informacji. Jednak informatyka jest dziś tak rozwiniętą dziedziną, że nie musimy obawiać się zagrożeń tak bardzo jak kiedyś. Stosowanie różnorodnych i coraz bardziej wymyślnych systemów zabezpieczeń, zwiększa jakość ochrony o kilkadziesiąt procent. Szyfrowanie, stosowanie podpisu cyfrowego oraz inne rodzaje zabezpieczeń, mogą uchronić nas przed trafieniem informacji i danych w niepowołane ręce.

Warto dodać, że normy jakie są ustalane na nowo i powoływane w wielu firmach, mogą być wykorzystywane przez organizacje, mniejsze lub większe firmy oraz przez instytucje charytatywne. Niektóre normy są konieczne do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Przejdź do innego artykułu

Add Comment