Platforma EPALE

Platforma EPALE stanowi narzędzie służące zbudowaniu międzynarodowej społeczności osób powiązanych z kształceniem dorosłych, przy jednoczesnym dążeniu do wzmocnienia znaczenia profesji z tej dziedziny. Członkowie mają możliwość nawiązywania kontaktów z całej Europy oraz wymiany doświadczeń, a także wzajemnego uczenia się w oparciu o wpisy na blogach i forach czy spotkania bezpośrednie. Projekt finansowany jest ze środków pochodzących z programu Erasmus+, a opiekę nad nią sprawuje Centralne Biuro z pomocą lokalnych oddziałów w całej Europie. Zapraszamy do poznania szczegółów poprzez stronę internetową EPALE.


Platforma EPALE

Adres firmowy: al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

Kontakt telefoniczny: 22 463 10 00

Mail: kontakt@frse.org.pl

Adres www: https://epale.ec.europa.eu/pl

Przejdź do innego artykułu