Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – szkolenia

Odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem żywności jest w branży spożywczej koniecznością i choć sam standard FSSC 22000 będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych zbiorów najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem żywności nie jest obowiązkowy, wiele firm decyduje się na działanie w zgodności z jego wymogami. Certyfikacja FSSC 22000 nie jest jednak zadaniem prostym, wymaga wprowadzenia wielu wewnętrznych zmian w firmie i często obejmuje konieczność zrozumienia wymogów normy w sposób niedostępny wyłącznie po zapoznaniu się z jej treścią. W miejscu takim swoją rolę zaczynają odgrywać realizowane przez akredytowane jednostki certyfikujące specjalistyczne szkolenia z zakresu FSSC 22000. Czego można dowiedzieć się w czasie trwania szkoleń FSSC 22000, na jakie wymagania normy warto zwrócić szczególną uwagę i jak przygotować się do procesu certyfikacji?

Wymagania dla bezpieczeństwa żywności – zakres szkoleń FSSC 22000

FSSC 22000 jest rozbudowaną normą stworzoną na podstawie wielu obowiązujących standardów bezpieczeństwa i jakości zarówno w branży spożywczej, jak i poza nią. To właśnie dzięki połączeniu najważniejszych aspektów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem żywności i jej jakością udało się stworzyć kompleksowe podejście do kwestii warte zastosowania na każdym etapie łańcucha dostaw związanym bezpośrednio z kierowaniem produktów na rynek. FSSC 22000 zakłada, że firmy stosujące normę powinny upewnić się że wszystkie etapy, przez które przechodzi żywność przed dotarciem do klienta końcowego powinny być sprawdzone pod kątem zgodności z FSSC 2200, tak by cała jej droga była w pełni identyfikowalna i mogła zostać zweryfikowana pod kątem bezpieczeństwa,

Wśród najważniejszych wymagań normy FSSC 22000 podkreślanych szczególnie podczas organizowanych w jej zakresie szkoleń znalazły się kwestie takie jak ciągła kontrola i identyfikacja zagrożeń, eliminacja ryzyka, wykorzystywanie szans, czy praca nad ciągłym doskonaleniem poprzez wykorzystywanie zdobytych informacji, przewidywanie skutków i skuteczne planowanie strategii produkcyjnej uwzględniające dążenie do zrównoważonego rozwoju. Wszystkie powyższe kroki mają na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa żywności już na etapie produkcyjnym i każdym późniejszym etapie dystrybucji, tak by konsumenci mogli korzystać jedynie ze sprawdzonych i w pełni bezpiecznych produktów. Założenia ujęte w normie FSSC 22000 skupiają się na kontroli jakości i bezpieczeństwa każdego etapu produkcji żywności, ale także materiałów używanych w produkcji żywności i mających z nią bezpośrednią styczność.

Certyfikat FSSC 22000 a szkolenia o bezpieczeństwie żywności

Standard FSSC 22000 jest jednym z najbardziej rozbudowanych zbiorów wymagań dla branży spożywczej. Biorąc pod uwagę jego ogólny charakter i możliwość zastosowania proponowanych przez niego najlepszych praktyk w każdym przedsiębiorstwie powiązanym z produkcją i dystrybucją żywności na rynek końcowy, samodzielne zrozumienie istoty jego wprowadzania czy poszczególnych wymagań może okazać się trudne nawet dla zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie nowych standardów w firmie. Z tego też powodu jednostki takie jak DNV GL  zajmujące się na co dzień certyfikacją systemów zarządzania organizują regularnie kompleksowe szkolenia przygotowujące do wdrożenia wymogów FSSC 22000 w firmie i pokazują jak skutecznie zaprojektować system zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o wymagania normy.

FSSC 22000 to przede wszystkim norma poszerzająca znacząco wymagania ustawowe dla branży spożywczej oraz zbierająca różnego rodzaju wymagania dla zarządzania jakością i bezpieczeństwem doprecyzowane pod kątem zastosowania w branży spożywczej. Norma ta jest jedną z niewielu odnoszących się do systemów zarządzania bezpieczeństwem w obrębie całego łańcucha dostaw w branży spożywczej i dzięki swojej uniwersalności może być stosowana przez producentów żywności każdej kategorii, jak i przez firmy zajmujące się produkcją opakowań dla żywności, dodatków spożywczych, półproduktów, czy firmy w logistycznej i transportowej części łańcucha dostaw. Organizowane szkolenia są stosowne dla przedstawicieli firm ze wszystkich powyższych firm i są dedykowane zarówno do zespołów zajmujących się wdrażaniem nowych systemów zarządzania, jak i kadry pracowniczej czy kierowniczej dla której zrozumienie idei wprowadzanych zmian będzie podstawą do sprawniejszego wprowadzenia i stosowania wymagań normy.

Jak uzyskać szkolenie z bezpieczeństwa żywności i przygotować się na FSSC 22000?

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa żywności, istoty wprowadzania normy FSSC 22000 w szeregi przedsiębiorstw i wykorzystywania dostępnych narzędzi w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności trafiającej na sklepowe półki to jeden z ważniejszych aspektów działalności światowych organizacji dbających o bardziej zrównoważony rynek. Tworzone przez akredytowane jednostki certyfikujące kursy i warsztaty są organizowane na bazie wieloletniego doświadczenia firm z organizacjami starającymi się o certyfikację, wdrażającymi zmiany zgodne z FSSC 22000 i popełniającymi w trakcie tego procesu błędy, których można uniknąć. Należy pamiętać, że cały proces wdrażania zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności powinien opierać się na chęci doskonalenia własnych działań wewnętrznych, poprawy wewnętrznej polityki i zmiany nastawienia do kwestii odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywności trafiającej do konsumentów.

„Certyfikacja FSSC 22000 uznawana jest obecnie za jedno z najważniejszych narzędzi regulujących poziom standardów bezpieczeństwa i jakości w branży spożywczej. Firmy, które decydują się na pozyskanie certyfikatu i tym samym zobowiązują do weryfikowania zgodności z normą w całym łańcuchu dostaw działają nie tylko na korzyść własną, ale i konsumentów, wyróżniając się na tle konkurencji znacznie lepszą organizacją pracy i odpowiedzialnością za produkt jako całość, a nie jedynie jego część.  Skorzystanie w trakcie procesu wdrażania normy z dedykowanego FSSC 22000 szkolenia może stać się sposobem na zapoznanie wszystkich pracowników, kierownictwa i osób odpowiedzialnych za opracowywanie nowego systemu zarządzania z wymaganiami, ale i korzyściami wprowadzanej normy. Warto zauważyć, że to właśnie nieznajomość powodów dla których wprowadzane są pewne zmiany rodzi negatywne odczucia i opór, które mogą przełożyć się na niespełnienie określonych wymogów normy i nie uzyskanie wysoce cenionego certyfikatu.”

Standard FSSC 22000 to najlepszy i najwyżej doceniany wyznacznik jakości i bezpieczeństwa żywności działający w skali międzynarodowej i odpowiadający na zapotrzebowania konsumentów. To właśnie ci ostatni widziani są jako najważniejszy odbiorca i krytyk jakości produktów, po które sięga na co dzień. Firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności powinny przykładać uwagę nie tylko do własnych celów wewnętrznych, ale przede wszystkim do zrównoważonego rozwoju i dążenia do ciągłej poprawy na której zyskuje zarówno przedsiębiorstwo, cała branża jak i klient końcowy. Świadomość konsumencka rośnie z dnia na dzień – decydując się na certyfikację FSSC 22000 producenci pokazują, że konsument jest dla nich w dalszym ciągu najważniejszym ogniwem.

 

Przejdź do innego artykułu