Tłumaczenia przysięgłe języka hiszpańskiego

Hiszpański jest jednym z najpopularniejszych języków na świecie. Obecnie mówi w nim 600 – 650 milionów ludzi. Pamiętajmy, że jest to język ojczysty nie tylko osób mieszkających w Hiszpanii, ale również w wielu krajach Ameryki Południowej. Z tego powodu jest często potrzebny w dużych firmach, a tłumaczenia przysięgłe języka hiszpańskiego są niejednokrotnie niezbędne.

Jakie warunki musi spełniać tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły musi spełniać określone kryteria. Musi on być obywatelem Polski lub innego państwa Unii Europejskiej bądź EFTA. Niezbędny jest też tytuł magistra lub równoważny. Osoba ubiegająca się o takie uprawnienia nie może mieć wyroku za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Następnie należy zdać złożony z dwóch części egzamin. Zaliczamy go najpóźniej rok po złożeniu podania. Pierwsza część jest pisemna i polega na tłumaczeniu tekstów z hiszpańskiego na polski i odwrotnie. Co bardzo ważne są tam zazwyczaj treści urzędowe, prawnicze lub sądowe. Jedynie uzyskując minimalną liczbę punktów i zaliczając ten etap możemy przystąpić do drugiej części – ustnej. Tutaj tematyka jest podobna. Najpierw mamy czytany przez egzaminatora tekst, który od razu tłumaczymy. Następnie egzaminowany dostaje wydrukowany fragment i musi go przetłumaczyć a vista. Jedynie zdanie obydwu części pozwala zostać tłumaczem przysięgłym.

Na listę tłumaczy przysięgłych można zostać wpisanym po złożeniu ślubowania wobec Ministra Sprawiedliwości. Liczba tłumaczy przysięgłych z języka hiszpańskiego jest stosunkowo niewielka w porównaniu do liczby takich tłumaczy z innych popularnych języków.

tłumaczenia języka hiszpańskiego

Po co korzystać z usług tłumacza przysięgłego?

W przypadku niektórych procedur instytucje rządowe, naukowe czy finansowe, mogą wymagać tłumaczenia przysięgłego. Przykładem takiej sytuacji jest tłumaczenie aktu urodzenia lub świadectwa rozwodu, kiedy planuje się małżeństwo w Hiszpanii. Możemy potrzebować także tłumaczeń dyplomu, kiedy ubiegamy się o pracę, lub raportu ubezpieczeniowego czy aktu założycielskiego spółki. Na liście dokumentów wymagających takiego tłumaczenia znajdziemy: zaświadczenia małżeńskie, akty zgonu, zaświadczenia o niekaralności, zaświadczenia o stopniach, krajowe karty identyfikacyjne, paszporty, wizy,  zezwolenia, dokumenty dotyczące procedur adopcyjnych, orzeczenia sądowe, uchwały prawne, pełnomocnictwa, raporty specjalistyczne, artykuły z zakresu prawa własności, kontrakty i patenty. Jeżeli będziemy tłumaczyć któryś z tych dokumentów to od razu udajmy się do tłumacza przysięgłego.

W przypadku takich tłumaczeń ich status prawny jest podobny do statusu aktu notarialnego. Oznacza to, że potwierdzają dokładność i prawdziwość dokumentu po przetłumaczeniu. Więc każda dokumentacja, która będzie składana do administracji publicznych, organizacji prawnych czy instytucji akademickich najlepiej, by była przetłumaczona przez przysięgłego.

Jeżeli dokumenty są dla nas ważne warto poprosić o tłumaczenie przysięgłe po prostu dla zagwarantowania jakości przetłumaczonych informacji. Składając podpis i pieczątkę tłumacz przysięgły poświadcza prawdziwość danych informacji i nie ma możliwości, by były w nim błędy czy nieścisłości.

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego?

Najprostszym sposobem na znalezienie tłumacza przysięgłego z języka hiszpańskiego jest sprawdzenie go na liście Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeżeli znajdziemy jakiegoś specjalistę, który oferuje te usługi jego nazwisko powinno się tam znajdować. Są tam wpisywani wszyscy, którzy mają prawo wydawać tego typu dokumenty. Jeżeli kogoś nie ma na tej liście to znaczy, że nie ma wymaganych kwalifikacji i nie ma prawa do wykonywania tego zawodu. Tłumaczenia przez niego wykonane nie mają mocy prawnej a on łamie przepisy wprowadzając klientów w błąd.

 

Przejdź do innego artykułu

Add Comment