Struktura normy ISO 9001 2015

Zarządzanie jakością w firmie to dość podstawowy aspekt zapewniający zadowolenie klientów i powodzenie rynkowe. Choć istnieje wiele sposobów podejścia do kwestii jakości w firmie, podejście procesowe oparte a stosowaniu systemu zarządzania według ISO 9001:2015 zdaje się być jednym z najbardziej szanowanych i międzynarodowo rozpoznawalnych. Certyfikacja ISO 9001 to dziś podstawa gwarancji wysokiej kultury pracy i zarządzania jakością w firmie. Jaka jest struktura normy iso 9001:2015 i na czym skupiają się jej podstawowe założenia?

Norma ISO 9001:2015 – podstawowe założenia

Standardy określone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w ramach normy ISO 9001 od zawsze skupiały się na zapewnieniu jak najlepszego podejścia organizacji do zarządzania jakością poprzez ciągły rozwój i udoskonalanie podejmowanych działań. W odświeżonej wersji normy skupienie jednak postawiono przede wszystkim na zwiększanie zadowolenia klientów, przewidywanie ryzyka w każdych podejmowanych działaniach, oraz budowanie strategii biznesowej w kierunku realizacji celów i poprawy wyników firmy.


Nowa norma ISO 9001:2015 zostałą skonstruowana tak aby lepiej oddawać realia w jakich działają firmy i celnie odpowiadać na ich potrzeby.


Zarządzanie ryzykiem to zdecydowanie najważniejsze założenie ISO 9001:2015. Podejście oparte na wdrożeniu działań zapobiegawczych i opracowaniu strategii radzenia sobie z zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi nie tylko w najbardziej oczywistych miejscach, ale w kontekście całej organizacji ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa i jakości działań firmy.

A skoro o jakości mowa, w kontekście ISO 9001:2015 nie odnosi się ona wyłącznie do końcowego produktów – jakość ma być zapewniona przede wszystkim w każdym procesie i działaniu i zostać odpowiednio udokumentowana w sposób rozszerzony w stosunku do poprzedniej wersji ISO 9001. Organizacja ma tu jednak swobodę w decydowaniu o tym jaki zakres dokumentowania informacji jest dla niej użyteczny.

Jakie zmiany wprowadzono w ISO 9001:2015?

Dotychczasowe zasady dotyczące zarządzana jakością, określone w poprzedniej wersji normy ISO 9001, były często traktowane jako wyznaczniki możliwe do spełnienia wyłącznie przez duże organizacje.

W ISO 9001:2015 upewniono się więc, by wskazane w niej wartości i wytyczne mogły odnosić się do szerszego grona przedsiębiorców, niezależnie od branży ich działalności oraz wielkości organizacji.

Kluczowym elementem normy jest oczywiście konieczność uwzględnienia ryzyka w każdym obszarze działalności organizacji i wszystkich procesach, bez względu na to jak nieistotne w kontekście ostatecznej jakości produktu mogą się wydawać. Norma ISO 9001:2015 nie jest bowiem standardem produktowym, a zbiorem wytycznych dotyczących jakości samego zarządzania firmą.


Wszystkie certyfikaty  ISO 9001:2008 stracą ważność we wrześniu 2018 roku dlatego warto się pośpieszyć z wprowadzaniem zmian.


Jednym z ciekawszych założeń normy jest stwierdzenie, że długofalowy sukces jakiejkolwiek firmy można zapewnić wyłącznie poprzez uwzględnienie interesów wszystkich stron zaangażowanych w jej działalność. Nie skupiamy się tu więc wyłącznie na satysfakcji klienta i właścicieli, ale także pracowników, dostawców i udziałowców. To dość istotna zmiana w stosunku do poprzednich wersji normy. ISO 9001:2015 nie tylko podkreśla kluczową rolę odgrywaną w zarządzaniu jakością przez kierownictwo i najwyższy zarząd organizacji, ale też zaznacza jak ważne jest dobre samopoczucie i zaangażowanie wszystkich pracowników w proces udoskonalania organizacji.

Jak przebiega certyfikacja ISO 9001?

Podobnie jak w przypadku wszystkich standardów z rodziny ISO, wdrożenie zasad zawartych w ISO 9001:2015 i stosowanie ich we wszystkich procesach i działaniach firmy jest podstawą do pozytywnego przejścia procesu certyfikacji ISO 9001. Jej pierwszym etapem, niezależnie od tego czy firma stosowała się wcześniej do zasad ISO czy też nie, będzie przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 9001 mającego za zadanie weryfikację stosowanego systemu zarządzania jakością z założeniami normy. To na podstawie audytu możliwe będzie wyłapanie wszelkich nieścisłości z określonymi w standardzie najlepszymi praktykami i określenie strategii działania w kierunku poprawy. Proces ten określa się często analizą luk, a jego przeprowadzenie powierzane jest audytorowi wiodącemu ISO 9001.

Prawidłowe wykonanie analizy luk i weryfikacja własnego systemu zarządzania jakością pod kątem ISO 9001:2015 pozwala na zrównoważony rozwój firmy bez podejmowania zbędnego ryzyka i bez konieczności stosowania się do surowych przepisów. ISO 9001 nie nakazuje, a jedynie sugeruje zmiany, prowadząc tym samym do wytworzenia pozytywnej atmosfery wobec stosowania opartego o nią systemu zarządzania jakością w firmie.

Przejdź do innego artykułu

Add Comment