Przyłączenie minielektrowni fotowoltaicznej przez operatora sieci energetycznej – czy to obowiązkowe?

Systemy solarne z roku na rok zyskują coraz to większą popularność. Nie jest to niczym dziwnym, ani szczególnym jeśli weźmiemy pod uwagę zalety takiego rozwiązania.

Możemy do nich zaliczyć mały wpływ na środowisko naturalne czy dużą opłacalność w stosunku do innych, nieodnawialnych źródeł energii. Należy jednak pamiętać, że instalacje systemów fotowoltaicznych muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami. Dlaczego jest to aż takie istotne?

Minielektrownia i sieć energetyczna – jak je połączyć?

Według polskiego prawa, każdy obywatel może zbudować na swojej posesji farmę energetyczną, która będzie wytwarzała do 50 kW mocy, którą będzie wykorzystywał na swój własny użytek. Takiej instalacji nie trzeba nigdzie zgłaszać, nie trzeba także mieć zezwolenia na jej utworzenie, ani zarejestrowanej działalności gospodarczej. Powyżej określonej granicy niestety takie dokumenty trzeba już wypełnić i zanieść do odpowiednich instytucji.

Każda instalacja solarna musi zostać założona przez fachowca, bo tylko on może poświadczyć o prawidłowości wszystkich układów w utworzonym źródle energii. Dopiero po jego zatwierdzeniu możemy starać się o przyłączenie do sieci energetycznej.

Zanim zgłosimy się do operatora, musimy skompletować niezbędne dokumenty, których wymaga dany dostawca. Zazwyczaj są to takie pisma jak:

  • schemat instalacji obiektu – opis przyłączeń podpisany przez instalatora lub elektryka,
  • dane techniczne instalacji – parametry techniczne charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna,
  • certyfikaty sprzętu – operatorzy wymagają dokumentów, które potwierdzają zgodność z odpowiednimi normami,
  • wydruk z KRS lub CEIDG – tylko osoby, prowadzące działalność gospodarczą.

Jeśli dokumentów nie składamy osobiście, należy do ich dołączyć także pełnomocnictwo.

Operatora sieci energetycznej powinniśmy poinformować o swoich zamiarach co najmniej 30 dni przed planowanym podłączeniem. Zgłoszenia można zazwyczaj wysłać przez stronę internetową – operator je zweryfikuje i jeśli uzna za poprawne, potwierdzi jego przyjęcie.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie przez operatora naszej minielektrowni – pozytywne zaliczenie tego etapu skutkuje zamontowaniem układu zabezpieczającego oraz licznika odczytu zdalnego. Na samym końcu, o ile nie zostaną wykryte żadne nieprawidłowości, nastąpi przyłączenie do sieci energetycznej. Wszystkie urządzenia są zakładane na koszt operatora, nie musimy się więc martwić w tej kwestii finansami.

Umowa, jaka zawrzemy z operatorem sieci energetycznej, będzie się różniła w zależności od tego, czy jesteśmy tzw. prosumentem, czyli odbiorcą produkowanej przez nas energii, czy przedsiębiorcom. Jeśli jesteśmy prosumentami i chcemy wprowadzać wytworzoną energię do sieci, musimy zawrzeć umowę kompleksową. W każdym innym przypadku musi to być umowa sprzedaży energii oraz świadczenia usług dystrybucji.

Jak podaje strona rządowa (https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_287-poinformowanie-o-przylaczeniu-mikroinstalacji-do-sieci-elektroenergetycznej), jeśli wytwarzamy energię w mikroinstalacji, nie potrzebujemy koncesji.

podłączenie do sieci energetycznej

Czy podłączenie do sieci energetycznej jest obowiązkowe?

Podłączenie naszej minielektrowni jest zwieńczeniem całego procesu zakładania fotowoltaiki i w większości przypadków jest to procedura obowiązkowa. Jeśli nie zgłosimy swojej instalacji, nie uzyskamy statusu prosumenta i nie będziemy mieli możliwości korzystania z net-meteringu. Kiedy w takim razie podłączenie jest obowiązkowe? W momencie gdy posiadamy jeden z dwóch typów instalacji fotowoltaicznych:

  • on-grid – produkowaną tylko i wyłącznie w celu dołączenia do sieci dystrybucyjnej, w przeciwieństwie do sieci off-grid nie jest w stanie działać bez przyłączenia;
  • hybrydowa – ten typ jest kombinacją instalacji on-grid i off-grid – takie rozwiązanie pozwala na korzystanie z sieci energetycznej w razie potrzeby, przy jednoczesnym ograniczeniu wad, jakie płynął z posiadania instalacji on-grid (brak prądu w przypadku awarii sieci).

Czy trzeba przyłączać minielektrownię do sieci energetycznej?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo zależy to od typu posiadanej przez nas instalacji, jednak w większości przypadków, odpowiedź brzmi tak. Dwa typy, które są stosowane najczęściej to właśnie fotowoltaika on-grid i hybrydowa, a one wymagają sieci energetycznej do sprawnego funkcjonowania.

Fotowoltaika w Oleśnicy robi się coraz popularniejszym rozwiązaniem, warto więc zastanowić się nad możliwościami, jakie otwierają się przed nami, kiedy zdecydujemy się na odnawialne źródła energii. Skorzysta na tym nie tylko nasz portfel, ale i środowisko naturalne, o które musimy szczególnie zadbać.

Przejdź do innego artykułu