Prawo – gdzie szukać pomocy?

Życie rodzinne może być przez lata bardzo szczęśliwe. Wszystko układa się po naszej myśli, czasem pojawiają się na świecie dzieci. Wydaje nam się, że nic złego nie może się zdarzyć. Niestety zdarzają się sytuacje, które nie sposób przewidzieć. Różne zakręty losu mogą doprowadzić do rozpadu rodziny, problemów wychowawczych czy też innych kłopotów. Powyższe słowa nie mają na celu nikogo przestraszyć, lecz uzmysłowić, że nie ze wszystkim będziemy w stanie poradzić sobie na własną rękę. Jeżeli chodzi o kłopoty w sferze prawa rodzinnego, potrzebować będziemy pomocy specjalizującego się tym adwokata.

Pomoc w kryzysowych sytuacjach

Warto pamiętać, że prawo rodzinne nie odnosi się jedynie do związków sformalizowanych małżeństwem. Konkubinat również należy do komórek rodzinnych. Nie istnieje jednak wiele przepisów regulujących to zagadnienie, więc konsultacje z prawnikiem w kryzysowych sytuacjach są wskazane.

Kolejną sprawą, w której adwokat powinien brać udział jest ustalanie bądź zaprzeczanie ojcostwa lub macierzyństwa. Zobrazować to można na przykładzie. Jeżeli dziecko pochodzi za związku pozamałżeńskiego, a ojcostwo małżonka matki zostało poddane w wątpliwość, a biologiczny ojciec nie chce dziecka uznać, jedyną metodą ustalenia pochodzenia dziecka jest wytoczenie powództwa o sądowe ustalenie ojcostwa. Całą sprawę poprowadzi dla nas adwokat rodzinny. O ustalenie ojcostwa może ubiegać się matka, ale też samo dziecko oraz domniemany ojciec.

To oczywiście nie koniec pracy adwokata rodzinnego. Zajmuje się on również, a może lepiej napisać, że przede wszystkim sprawami rozwodowymi. Kontakt z nim pozwoli nam ustalić, jaką drogę lepiej obrać. Czy starać się rozwód z orzekaniem o winie czy też bez tego? Stworzy dla nas pozew rozwodowy i przeprowadzi przez wszystkie etapy sprawy jak ustalanie alimentów, opieki nad dziećmi oraz podział majątku.

Oprócz tego adwokat przyjmuje sprawy dotyczące procesów spadkowych. Wytłumaczy nam, jakie są procedury, będzie stał na straży przestrzegania zapisów testamentowych jak również w razie potrzeby pomoże w uznaniu spadkobiercy za niegodnego.

rozwod

Jeszcze jedną kwestią, o której warto wspomnieć są przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Należy do nich między innymi psychiczne lub fizyczne znęcanie się, rozpijanie małoletniego czy uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Takie sprawy wymagają szybkiego i sprawnego działania. Prawnik rodzinny jest idealnym rozwiązaniem.

Zawsze jest jakieś rozwiązanie

Dbanie o rodzinę pozwoli żyć nam spokojnie i szczęśliwie. Nie zawsze jednak ta recepta się sprawdza. Niezależnie od intencji mogą spotkać poważne problemy. W takiej sytuacji skonsultowanie się z adwokatem rodzinnym jest jak najbardziej wskazane. Pomoże nam znaleźć wyjście z wielu sytuacji. Jest to niezwykle ważne w ciężkich dla nas chwilach.


Szczegółowe fakty dotyczące obsługi prawnej: http://labentowicz.com

Przejdź do innego artykułu