Odczynniki chemiczne przegląd

Odczynniki chemicznie powszechnie stosowane są do przeprowadzania konkretnych eksperymentów badawczych. Mianem odczynnika można nazwać każdy związek chemiczny występujący samodzielnie, a także określoną mieszaninę związków przygotowanych do pracy laboratoryjnej. Każdy odczynnik chemiczny cechuje się konkretną czystością oraz zanieczyszczeniem. Ze względu na stopnień czystości możemy wyróżnić odczynniki techniczne, czyste, czyste do analizy oraz chemicznie czyste. Podczas zakupu odczynników odpowiedni stopnień czystości dobierany jest do prac jakie planowane są do przeprowadzenia. Odczynniki chemicznie stosowane są powszechnie w różnorodnych laboratoriach, uczelniach, szkołach, fabrykach produkcyjnych. Wykorzystanie odpowiedniego substratu w ogromnym stopniu wpływa na powodzenie całego doświadczenia. Konieczna jest również jego świeżość, gdyż w niektórych przypadkach z upływem czasu odczynniki tracą swoje właściwości. Ośrodki wykorzystujące w swojej codziennej pracy różnorodne odczynniki regularnie uzupełniają zapasy potrzebnych substancji, które cechują się wysoką jakością. Dzięki temu są one w stanie sprawnie prowadzić procesy bez ryzyka pojawiania się trudności technicznych czy zagrożenia zdrowia. Jakie odczynniki są najczęściej kupowane? Czym się charakteryzują?

Pierwiastki

odczynniki chemiczneCzyste pierwiastki są podstawą przeprowadzania wielu podstawowych doświadczeń badawczych. Można je podzielić na metale i niemetale. Pierwsze z nich są oprócz rtęci ciałami stałymi. Cechują się przewodnictwem prądu elektrycznego, nieprzezroczystością, metalicznym połyskiem, kowalnością. Drugą grupę stanowią niemetale, występujące w formie stałej lub gazowej, które słabo przewodzą ciepło oraz w w większości nie przewodzą prądu elektrycznego. Wśród często stosownych pierwiastków z grupy metali jest m.in. miedź wykazująca właściwości antybakteryjne. Jest ona powszechnie wykorzystywana nie tylko do przeprowadzania badań laboratoryjnych, ale również znajduje zastosowanie w budownictwie i przemyśle. Częstym pierwiastek stosowanym podczas przeprowadzania reakcji jest magnez, który można zakupić zarówno w formie proszków jak i wiórów.  Interesującym metalem jest również sód metaliczny, który ze względu na gwałtowną reakcję z wodą przetrzymywany jest w nafcie.  Wśród niemetali popularnością cieszy się węgiel aktywny, który jest obecnie stosowany w szerokim zakresie. Często wykorzystuje się również siarkę, która oprócz zastosowania podczas wykonywania procesów badawczych jest wykorzystywana również np. jako środek ułatwiający zepranie rozlanej rtęci. Ważnym w wielu procesach substratem jest również brom. Bromianometrię czyli miareczkowanie roztworem bromianu (V) potasu stosuje się m.in. do oznaczenia ilościowego związków redukujących lub utleniających (pośrednio) i związków organicznych.

Odczynniki

Odczynniki chemiczne zazwyczaj znajdują zastosowanie podczas wykonywania różnorodnych eksperymentów i badan. Ich zastosowanie pozwala na osiągniecie charakterystycznych efektów, dzięki którym możliwe jest wykrywanie innych substancji lub określanie ich ilości bądź stężenia, wówczas ów odczynniki nazywane są analitycznymi. Wśród najczęściej wykorzystywanych odczynników można wyróżnić między nami płyn Lugola czyli wodny roztwór jodu w jodku potasu, który jest wykorzystywany do wykrywania skrobi. Innym odczynnikiem jest cieczą chromowa, która jest stosowana powszechnie do badania srebra.  Szerokie zastosowanie posiada również hematoksylina, która najczęściej stosowana jest do wybarwiania zasadochłonnych struktur komórkowych, między innymi jądra.

Roztwory buforowe

Roztwory buforowe posiadają cechę, która wyróżnia je od wszelkich innych odczynników chemicznych. Posiadają one określone pH, które nie ulega zmianie nawet w momencie dodania kwasu bądź zasady. Są one powszechnie stosowane w hodowlach mikroorganizmów, gdzie konieczne jest utrzymanie stałego pH podłoża dla hodowli podczas pracy z enzymami i białkami oraz w celu stabilizowania środowiska zachodzących reakcji chemicznych. Są one wykorzystywane również do kalibrowania pH-metrów oraz w galwanotechnice.

Przejdź do innego artykułu

Add Comment