Obsługa geodezyjna inwestycji

Każdy, kto podejmował się lub planuje podjąć się budowy jakiegokolwiek obiektu, musiał lub będzie musiał zwrócić się do biura geodezyjnego. Geodeta z odpowiednimi uprawnieniami i przy pomocy odpowiednich instrumentów geodezyjnych dokona niezbędnych pomiarów. Pomiary geodezyjne dzielimy wedle różnych klasyfikacji.

Jednym z podstawowych rodzajów pomiarów geodezyjnych są pomiary sytuacyjno-wysokościowe, których celem jest dostarczenie informacji o położeniu tzw. szczegółów sytuacyjnych w przyjętym układzie współrzędnych oraz o wysokości mierzonych obiektów.

Po zakończeniu inwestycji budowlanych geodeta dokonuje tzw. pomiarów inwentaryzacyjnych, nazywanych też inwentaryzacją powykonawczą lub geodezyjnym pomiarem powykonawczym. Ten rodzaj pomiaru służy zebraniu aktualnych informacji o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki.

Geodeci dokonują także pomiarów dla potrzeb projektów wodnych, komunikacyjnych, w wypadku inwestycji górniczych, geologicznych lub leśnych. W zależności od rodzaju inwestycji dokonuje się nieco innych pomiarów, które zawsze służą sporządzeniu map geodezyjnych – map zasadniczych terenu, map numerycznych lub map sytuacyjno-wysokościowych.

W wypadku sprzedaży działki często konieczne jest wytyczenie jej granic, podział gruntów lub scalenie działek w jedną całość. W wypadku wpisywania naszej nieruchomości do ewidencji gruntów i budynków wpisuje się tam także informację o gleboznawczej klasyfikacji gruntu. Takiej klasyfikacji gruntów dokonują geodeci wedle określonych metod i narzędzi.

Do zadań biur geodezyjnych należy także tyczenie dróg i innych obiektów inżynierskich, pomiary kontrolne kominów i masztów telewizyjnych i radiowych. Również w wypadku starań rolników o dotacje z UE dla gospodarstw rolnych konieczne jest dokonanie dokładnych pomiarów powierzchni działki.

Natomiast gdy planujemy dopiero zakup nieruchomości warto zwrócić się do biura geodezyjnego, by sprawdzono nam stan prawny nieruchomości.

Przejdź do innego artykułu