Kancelaria adwokacka- sprawy karne

Specyfika spraw związanych z prawem karnym jest wyjątkowa i bardzo często niezbędna jest pomoc adwokata również poza godzinami urzędowania kancelarii.

Prawnicy jednak coraz częściej dedydują się na wykonywanie swoich obowiązków również w niestandardowych ramach pracy. Obecnie, możemy liczyć na niemal natychmiastową pomoc kancelarii prawnej. Adwokat w kwestii spraw karnych pomoże podczas sporządzania pism procesowych między innymi aktów oskarżenia, pism w odpowiedzi na akt oskarżenia, zażaleń czy apelacji, które w bezpośredni sposób mogą wpłynąć na dalsze postępowanie wobec oskarżonego. Najczęściej adwokaci w sprawach karnych zajmują się obroną oskarżonego bądź podejrzanego z reprezentowaniem jego interesów przed sądem.

Obrona w postępowaniu karnym

Prawo do obrony przysługuje każdemu, niezależnie czy dana osoba jest podejrzana czy oskarżona. Pomoc adwokata jest również istotna w przypadku nagłego zatrzymania, każda osoba w takiej sytuacji ma możliwość skorzystania z rady prawnika. Sprawy karne bardzo często wiążą się ze sporą ilością negatywnych emocji, które często osobie oskarżonej bądź zarzynanej jest opanować.

Niewłaściwe zachowania już w pierwszych chwilach mogą negatywnie wpływać na dalsze losy podczas postępowania danej osoby. Wówczas adwokat jest w stanie wspomóc nie tylko prawnie, ale również wesprzeć psychicznie. Obrona w postępowaniu karnym na poziomie postępowania przygotowawczego polega przede wszystkim na uczestnictwie adwokata w czynnościach z udziałem osoby podejrzanej np. podczas przesłuchań czy wizji lokalnych. Wspomaga on również podczas sporządzaniu pism procesowych, zażaleń, wniosków. Adwokat bierze również udział w posiedzeniach aresztowanych oraz w posiedzeniach dotyczących innych środków zapobiegawczych.

Co więcej decydując się na skorzystanie z usług prawnych będzie on reprezentował oskarżonego przed sądami I i II instancji, a także podczas rozpraw o ułaskawienie.

Obrona w sprawach o wykroczenie

Bardzo często skorzystanie z adwokata jest niezbędne w przypadkach gdy dana osoba została obwiniona o popełnienie wykroczenia. Wówczas przysługuje jej prawo skorzystania z pomocy obrońcy. Adwokat jest w stanie wspomóc daną osobę kompleksowo zapewniając jej różnorodne usługi. Prawnik będzie mógł reprezentować oskarżonego podczas wykroczeń w sprawach:

  • naruszenia przepisów drogowych przez kierowców (kolizje drogowe),
  • naruszenia przepisów drogowych przez pieszych,
  • zakłócanie porządku publicznego,
  • prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka,
  • czy w przypadku drobnej kradzieży.

Pomoc prawną możemy otrzymać w Kancelarii Adwokacko Radcowskiej https://pgng.pl/

Pomoc w uzyskaniu warunkowego zwolnienia

Adwokat jest w stanie pomóc danej osobie również w przypadku gdy pragnie ona ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy udzielnie przerwy w odbyciu kary. Niezależnie z której możliwości pragnie skorzystać osoba znajdująca się w areszcie konieczne jest spełnienie wielu warunków. Wiele z nich wiąże się z formalnym sporządzeniem umów i pism, którym może zająć się adwokat.

Wiele czynników wpływających na możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia zależy od zachowania  i postawy samego skazanego. Pomoc adwokata może okazać się na tyle skuteczna, że dana osoba będzie miała szansę zostać wypuszczona na wolność wcześniej, lub będzie mogła znacznie poprawić swój poziom życia.

W zależności od rodzaju wykonywanych usług przez adwokata, ich cena może znacznie się różnić. Kancelaria prawna często określa cenę jedynie wizyt i konsultacji, a dalsze koszty są uzgadnianie po dokładnym zapoznaniu się z indywidualną sytuacją danej osoby. Ceny mogą znacznie się wahać w zależności od miasta, w którym znajduje się kancelaria czy regiony Polski. Należy jednak pamiętać, że na adwokatach nie warto oszczędzać, gdyż to w głównej mierze od nich zależny jak będzie wyglądało nasze życie.

Przejdź do innego artykułu

Add Comment