Kancelaria adwokacka- sprawy karne

Specyfika spraw związanych z prawem karnym jest wyjątkowa i bardzo często niezbędna jest pomoc adwokata również poza godzinami urzędowania kancelarii. Prawnicy jednak coraz częściej dedycją się wykonywanie swoich obowiązków również w niestandardowych ramach pracy. Decydując się na skorzystanie z usług adwokata możemy liczyć na niemal natychmiastową pomoc. Adwokat w kwestii spraw karnych pomoże podczas sporządzania pism procesowych między innymi aktów oskarżenia, pism w odpowiedzi na akt oskarżenia, zażaleń, apelacji które w bezpośredni sposób mogą wpłynąć na dalsze postępowanie wobec oskarżonego. Najczęściej adwokaci w sprawach karnych zajmują się obroną oskarżonego bądź podejrzanego z reprezentowaniem jego interesów przed sądem.

Obrona w postępowaniu karnym

Prawo do obrony przysługuje każdemu, niezależnie czy dana osoba jest podejrzana czy oskarżona. Pomoc adwokata jest również istotna w przypadku nagłego zatrzymania, każda osoba w takiej sytuacji ma możliwość skorzystania z rady prawnika. Sprawy karne bardzo często wiążą się ze sporą ilością negatywnych emocji, które często osobie oskarżonej bądź zarzynanej jest opanować. Niewłaściwe zachowania już w pierwszych chwilach mogą negatywnie wpływać na dalsze losy podczas postępowania danej osoby. Wówczas adwokat jest w stanie wspomóc nie tylko prawnie, ale również wesprzeć psychicznie. Obrona w postępowaniu karnym na poziomie postępowania przygotowawczego polega przede wszystkim na uczestnictwie adwokata w czynnościach  z udziałem osoby podejrzanej np. podczas przesłuchań, wizji lokalnych. Wspomaga on również podczas sporządzaniu pism procesowych, zażaleń, wniosków. Adwokat bierze również udział w posiedzeniach aresztowych oraz w posiedzeniach dotyczących innych środków zapobiegawczych. CO więcej decydując się na skorzystanie z usług adwokata będzie on reprezentował oskarżonego przed sądami I i II instancji, a także podczas rozpraw o ułaskawienie.

Obrona w sprawach o wykroczenie

prawo karneBardzo często skorzystanie z adwokata jest niezbędne w przypadkach gdy dana osoba została obwiniona o popełnienie wykroczenia. Wówczas przysługuje jej prawo skorzystania z pomocy obrońcy. Adwokat jest w stanie wspomóc daną osobę kompleksowo zapewniając jej różnorodne usługi. Prawnik będzie mógł reprezentować oskarżonego podczas wykroczeń w sprawie naruszenie przepisów drogowych przez kierowców (kolizje drogowe), naruszenia przepisów drogowych przez pieszych, zakłócanie porządku publicznego, prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka czy w przypadku drobnej kradzieży.

Pomoc w uzyskaniu warunkowego zwolnienia

Adwokat jest w stanie pomóc danej osobie również w przypadku gdy pragnie ona ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie czy udzielnie przerwy w odbyciu kary. Niezależnie z której możliwości pragnie skorzystać osoba znajdująca się w areszcie konieczne jest spełnienie wielu warunków. Wiele z nich wiąże się z formalnym sporządzeniem umów i pism, którym może zająć się adwokat. Wiele czynników wpływających na możliwość wcześniejszego warunkowego zwolnienia zależy od zachowania  i postawy samego skazanego. Pomoc adwokata może okazać się na tyle skuteczna, że dana osoba będzie miała szansę zostać wypuszczona na wolność wcześniej, lub będzie mogła znacznie poprawić swój poziom życia.

W zależności od rodzaju wykonywanych usług przez adwokata ich cena może znacznie się różnić. Kancelaria adwokacka często określa cenę jedynie wizyt i konsultacji, a dalsze koszty są uzgadnianie po dokładnym zapoznaniu się z indywidualną sytuacją danej osoby. Ceny mogą znacznie się wahać w zależności od miasta, w którym znajduje się kancelaria czy regiony Polski. Należy jednak pamiętać, że na adwokatach nie warto oszczędzać, gdyż to w głównej mierze od nich zależny jak będzie wyglądało nasze życie.

Przejdź do innego artykułu

Add Comment