Jak certyfikowane są systemy zarządzania?

Certyfikat ISO 9001, jest przyznawany firmie, której system zarządzania spełnia wszystkie wymagania normy ISO 9001. Dodatkowo, certyfikat ten otrzymują firmy, które równocześnie przestrzegają wszystkich zasad normy.

 

Celem posiadania Certyfikatu ISO 9001, jest przede wszystkim wzmocnienie pozycji danej firmy. Każda firma oraz przedsiębiorstwo, które posiada taki certyfikat, podnosi swoją wartość, tym samym zyskując wiarygodność i zaufanie klientów. Warto również dodać, że Certyfikat ten wzmacnia działania firmy w przetargach oraz w celach marketingowych.
Podstawowym założeniem firm, posiadających Certyfikat ISO 9001, jest stałe dążenie do zapewnienia klientom najlepszej jakości produktów i usług. Posiadanie Certyfikatu wyróżnia daną firmę i daje do zrozumienia, że dana firma spełniła wszystkie standardy dotyczące jakości.

 

Przygotowanie do procesu certyfikacji

Warto na samym początku przypomnieć, że przygotowania do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością może potrwać nawet i kilka lat. By uprościć sobie zadanie, należy opracować odpowiedni model doskonalenia i organizacji firmy. Należy więc skupić się na czterech głównych czynnościach, które ściśle wiążą się z wdrażaniem nowego systemu w życie naszej firmy.

 • Należy dokładnie przeanalizować i zinterpretować stan, w jakim obecnie znajduje się nasza firma. Pod uwagę należy wziąć przebieg wszystkich procesów, procedur oraz umiejętności, uprawnienia i osiągnięcia naszych pracowników.
 • Drugim krokiem jest opracowanie dokładnego planu. Wdrożenie zupełnie nowego systemu zarządzania, który polega na innych zasadach, może wprowadzić niemały chaos między pracowników w każdym dziale. W tym celu należy więc ułożyć schemat działania firmy oraz odświeżyć jej założenia. Odpowiedni plan pozwoli nam przetestować nowy system. Podczas planowania nowego systemu zarządzania jakością, należy uwzględnić wszelkie procesy, jakie pojawiają się w firmie.
 • Wdrożenie systemu. Warto jednak pamiętać, aby zbytnio nie spieszyć się z wdrożeniem zupełnie nowego systemu w życie naszej firmy. Trzeba bowiem po kolei, powoli zapoznawać naszych pracowników z nowo obowiązującymi zasadami.
 • Doskonalenie systemu, eliminacja zbędnych elementów, szkolenie nowych pracowników i stałe podnoszenie kwalifikacji. Wynikiem takiego planu powinna być nie tylko najwyższa jakość usług i produktów, ale i uproszczenie pracy wszystkim osobom zatrudnionym w danej firmie.

Proces certyfikacji Systemów Zarządzania Jakością według normy ISO 9001

 1. Podjęcie wspólnej decyzji o wprowadzeniu zmian dzięki technikom ISO 9001. Wiele firm, na pewnych etapach prowadzenia działalności, wymaga odnowienia zasad i wdrożenia nowego systemu. Obecnie, najczęściej decydujemy się na System Zarządzania Jakością.
  2. Czynności przygotowawcze związane z certyfikacją. Podczas tego kroku dokonujemy dogłębnej analizy systemu działania naszej firmy. Następnie, porównujemy ją z technikami ISO 9001, po czym wprowadzamy zmiany tak, aby system naszej firmy był zgodny z normą.
  3. Wybór partnera certyfikującego. Podczas tego kroku, należy odpowiednio wybrać firmę lub osobę, która nada naszej firmie Certyfikat ISO 9001. Koniecznie musimy wybrać tzw. jednostkę akredytowaną. Znaczy to, iż jednostka może ocenić zgodność systemów zarządzania. Warto również wybrać jednostkę, która wspiera doskonalenie Systemu.
  4. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego. Krok ten mogą przeprowadzić osoby odpowiednio przeszkolone. Warto również skorzystać z usług zewnętrznej firmy konsultingowej.
  5. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Następuje podpisanie umowy pomiędzy jednostką certyfikowaną, a firmą certyfikowaną.
  6.Przeprowadzenie auditu wstępnego. Najczęściej, czynność tę przeprowadza się tuż przed auditem certyfikującym. Organizacja, która poddaje się certyfikacji może się na niego zgodzić, lecz nie musi. Warto jednak przeprowadzić takie badanie – pozwoli ono na wykrycie i szybkie wyeliminowanie ewentualnych błędów. Jest to najbardziej opłacalna opcja, niż nieskorzystanie z badania.
  7. Przeprowadzenie auditu certyfikowanego. Badanie to ostatecznie potwierdza, czy nasz system zarządzania jest całkowicie zgodny z przyjętą formą ISO 9001. Jeśli podczas badania zostaną wykryte jakiekolwiek nieprawidłowości, firma musi je wyeliminować w określonym czasie.

Uzyskanie Certyfikatu Systemów Zarządzania według normy ISO 9001, pozwoli naszej firmie piąć się na wyżyny. Trzeba poświęcić dużo czasu i energii, by zapewnić swojej firmie powyższy certyfikat jakości. Dzięki niemu, pozycja firmy będzie się zwiększać, co z pewnością przełoży się na zyski. Możesz wykorzystać dedykowane rozwiązania, które wpływają na poziom szybkości i głębokości wprowadzenia norm ISO w Twojej firmie lub organizacji – jednym z takich rozwiązań jest ins2outs czyli platforma oparta na rozwiązaniu chmurowym, wspierająca wdrożenia certyfikatów. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: https://ins2outs.com/pl

Przejdź do innego artykułu