Fungicydy, herbicydy i insektycydy w rolnictwie

Współczesne rolnictwo na skalę masową nie mogłoby niestety istnieć bez stosowania odpowiednich środków zabezpieczających uprawę przed różnego rodzaju szkodnikami i insektami. Jak one właściwie działają? Jak łączą się z dostępnymi na polskim rynku adiuwantami?

Zasada działania fungicydów

Są to środki grzybobójcze, które powstają najczęściej na zasadzie połączenia ze sobą związków organicznych siarki z miedzią. Jak działają? Przede wszystkim zaburzają proces oddychania grzybów, a także hamują produkcję niezbędnych im białek i kwasów nukleinowych, uniemożliwiają dalszy rozwój. Zaburzona zostaje wymiana substancji chemicznej pomiędzy grzybem a zainfekowaną rośliną, dzięki czemu przestaje ją on zatruwać, jednocześnie wyciągając z niej niezbędne do przetrwania substancje odżywcze. Wreszcie, pomagają we wzmocnieniu odporności rośliny na określone rodzaje grzyba.

Podstawowy podział i opis zastosowania herbicydów

Jak się nietrudno domyślić, herbicydy to związki chemiczne o działaniu chwastobójczym. W podstawowym ujęciu dzielą się one na środki selektywne i nieselektywne. Te drugie stosowane są najczęściej przed założeniem plantacji, w przypadku styczności z silnie zachwaszczonym terenem. Herbicydy są również dzielone ze względu na inne kryteria. Biorąc pod uwagę sposób użycia, dzielą się one na środki o działaniu dolistnym, doglebowym, a także na środki łączące w sobie obydwie te cechy.

Herbicydy doglebowe pozwalają na eliminację chwastów, które jeszcze znajdują się w fazie wschodu. Oznacza to, że ulegną one likwidacji, zanim jeszcze wydostaną się na powierzchnię. Stosowanie herbicydów doglebowych wymaga jednak zgromadzenia wiedzy o tym, jakie chwasty pojawiały się na polu na przestrzeni kilku lub kilkunastu lat wstecz. Pomoże to w doborze najskuteczniejszego herbicydu.

Herbicydy dolistne stosowane są w przypadku chwastów bardzo młodych, posiadających maksymalnie sześć liści właściwych i słabo wykształcony system korzeniowy. Herbicydy dolistne, stosowane we wczesnej fazie rozwoju chwastów, nadal można zaliczyć do grupy herbicydów doglebowych. Inny podział uwzględnia również czas użycia, dzieląc herbicydy na stosowane przed rozpoczęciem uprawy, które z kolei dzielą się na przedsiewne, które czasem wymagają wymieszania z glebą i przedwschodowe. Druga grupa herbicydów to środki pogłówne.oprysk na polu

Najczęstsze zastosowanie insektycydów

Są to produkty stosowane nie tylko na polach uprawnych, lecz także na terenach lasów, magazynów z żywnością lub w mieszkaniach. Insektycydy mogą całkowicie wybić pojawiające się owady lub jedynie ograniczyć ich rozród. Środki te wpłynęły na uprzemysłowienie rolnictwa w XX w, jednak ze względu na wysoką szkodliwość wielu z nich, kładziony jest dzisiaj szczególny nacisk na ich autodestrukcję, czyli po określonym czasie działania mają one rozpaść się na nietoksyczne składniki, a także muszą spełniać kryteria selektywności, tępiąc jedynie owady uznane za szkodliwe. Należy pamiętać o tym, by nie nadużywać insektycydów, aby nie dopuścić do spadku poziomu zapylania roślin.

Jak fungicydy, herbicydy i insektycydy łączą się z adiuwantami?

Adiuwanty skutecznie wzmacniają działanie wyżej wymienionych środków, dzięki czemu będzie można zmniejszyć ich wykorzystaną ilość, co pozwoli na skuteczne odciążenie środowiska. Nie wpływa to na skuteczność ich działania. Dodanie adiuwantów do środków ochrony roślin pozwoli na znaczące zmniejszenie kosztów przeprowadzanych oprysków. Koszty adiuwantów są stosunkowo niewielkie, podczas gdy ceny innych środków mogą być już nieco wyższe. Jednym z najlepszych produktów tego typu, dostępnych na polskim rynku jest adiuwant Silver Leaf, zawierający koloidalne srebro. Pomaga on w zwiększaniu przenikania substancji odżywczych w głąb rośliny, a także zapobiega przedwczesnemu spłukaniu się zastosowanego roztworu z rośliny, przedłużając tym samym jego działanie.

Przejdź do innego artykułu