Dlaczego warto inwestować w szkolenia BHP?

Prawo jest jednoznaczne. Szkolenia BHP w przeważającej większości, to konieczność. Jednak, to co dla niektórych pracodawców zdaje się być przykrym obowiązkiem, tak naprawdę w wielu sytuacjach działa na ich korzyść. Przekonaj się, co mówią o szkoleniach BHP przepisy i jakie są ich największe zalety!

Szkolenia BHP i ich podstawa prawna

Za podstawę prawną szkoleń BHP uznaje się artykuł 237 § 21 kodeksu pracy, który mówi że: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane”, a także artykuł  237 § 2, który brzmi „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”.

W związku z powyższym – szkolenia BHP są obowiązkiem pracodawcy. Jednak ten, kto prowadzi firmę zatrudniającą ludzi powinien na bieżąco interesować się kwestią konkretnych szkoleń.  Bywa przecież, że przepisy po prostu się zmieniają.

Na uwadze trzeba mieć na przykład fakt, że z dniem 1 stycznia 2019 roku uległ zmianie obowiązek okresowego szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Według nowych przepisów zwolnieni oni są z okresowych szkoleń, o ile zatrudniany ich pracodawca zakwalifikowany jest do konkretnej grupy zawodowej. A dokładnie takiej, która określana jest jako nie wyższa, niż trzecia kategoria ryzyka.

bhp

Korzyści płynące ze szkoleń BHP i higieny pracy

Odpowiednie szkolenia BHP, to przede wszystkim minimalizowanie ryzyka nieszczęśliwych wypadków. Choć wielu przedsiębiorców nie do końca wierzy w ten argument, statystyki na temat przykrych incydentów w pracy mówią same za siebie. Spora część z nich wydarzyła się na skutek zaniedbań, braku świadomości lub lekceważenia zasad obsługi maszyn. A oczywistym zdaje się fakt, że poszkodowany pracownik ma prawo żądać odszkodowania. Szkolenia BHP bezsprzecznie działają więc na korzyść przedsiębiorców.

Świadomość niebezpieczeństwa, to kolejny powód, dla którego warto przeprowadzać szkolenia BHP. Kiedy pracownicy wiedzą, co im grozi – swoje obowiązki wykonują z większą uwagą i ostrożnością. Nie boją się też zwracać uwagę tym, którzy nadal nie przestrzegają pewnych zasad. Inwestycja w szkolenia podnosi zatem poziom bezpieczeństwa w zakładzie, wpływa na komfort pracy i poprawia jej efektywność. Dlaczego? Ponieważ pracownicy sami zaczynają się angażować w utrzymanie bezpieczeństwa.

Jaką firmę wybrać do przeprowadzania szkoleń BHP?

Specjalistyczne i skuteczne szkolenia gwarantują jedynie profesjonaliści. Dzięki nim pracownicy poczuwają się do przestrzegania odpowiednich dla ich stanowisk zasad BHP. By trafić do odbiorcy trzeba bowiem odpowiednio wiedzę przekazać. A także poprzeć ją konkretnymi argumentami. Najlepsze firmy oferują także możliwość szkoleń BHP online. To duże ułatwienie dla klientów. Szczególnie tych, od których stolica jest znacznie oddalona.

Firma przeprowadza dla swoich klientów profesjonalne szkolenia BHP, na których korzystają rzecz jasna różne grupy zawodowe. Co więcej zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców szkolenia mogą przybrać formę zarówno seminariów, jak i wykładów czy warsztatów. Elastyczne podejście, możliwość kursów online, a także klarownie wyłożona wiedza i doświadczenie, to właśnie to czego powinno się w tej kwestii szukać.

 

 

Przejdź do innego artykułu