Certyfikacja w zakresie gospodarki leśnej

Właściwe gospodarowanie zasobami leśnymi na Ziemi stało się w ostatnich latach znacznie   ważniejszym obszarem działalności pro-ekologicznej, mającej na celu walkę z nielegalnym pozyskiwaniem i wykorzystywaniem drewna w przemyśle.

Wiele lasów i tym samym chronionych środowisk naturalnych jest dziś niszczone z powodu ogromnego zapotrzebowania na drzewo i cen, jakie liczą za jego pozyskanie ci zajmujący się nielegalną wycinką. W odpowiedzi na rosnące wymagania klientów i chęć ochrony naturalnych zasobów leśnych powstała norma FSC/PEFC, służąca dziś przede wszystkim możliwości prześledzenia drogi drewna od momentu jego pozyskania aż do klienta końcowego. Jak służy gospodarce leśnej, jakie wymagania nakłada na producentów i komu zaleca się dziś certyfikację FSC/PEFC?

Certyfikacja FSC/PEFC w gospodarce leśnej

Norma FSC/PEFC jest dziś jednym z najbardziej rozbudowanych zbiorów zasad i standardów regulujących działania firm w obrębie przemysłu drzewnego, pozwalających na wypracowanie odpowiedniego stosunku do zrównoważonej gospodarki leśnej i dbałości o równowagę środowiskową.

Ze względu na ogromne w dalszym ciągu zużycie drewna w przemyśle i nieustannie malejące zasoby leśne na Ziemi, wprowadzenie surowszej kontroli źródeł pochodzenia drewna stało się jedynym rozwiązaniem na utrzymanie i tak wrażliwej już równowagi ekologicznej. Zarówno ekolodzy, jak i współczesny rynek kładą więc coraz mocniejszy nacisk na to, by producenci i wszyscy przedsiębiorcy zajmujący się w jakimś stopniu obróbką drewna pozyskiwali swoje materiały jedynie z wiarygodnych, etycznie prowadzonych, sprawdzonych i certyfikowanych źródeł.

Od zarządców lasów, przez firmy transportowe, aż po każdego najmniejszego producenta i przetwórcę materiałów drzewnych – norma FSC/PEFC dotyczy całego łańcucha produkcyjnego wyrobów drewnianych i z powodzeniem reguluje równowagę współczesnej gospodarki leśnej. Czego wymaga od przedsiębiorców?

Norma FSC/PEFC – podstawowe wymagania

Wymagania i wytyczne ujęte w normie FSC/PEFC dotyczą przede wszystkim kwestii związanych z zarządzaniem jakością, kontrolą pochodzenia surowca, a także metodami jego przechowywania i przetwarzania.

W swoich założeniach norma FSC/PEFC promuje przede wszystkim unikanie marnotrawstwa, przywiązanie do bardziej zrównoważonej polityki leśnej czy wreszcie podejmowanie wszelkich działań prowadzących do pozyskiwania drewna wyłącznie z zaufanych, certyfikowanych źródeł. Sam standard FSC/PEFC nie skupia się na podawaniu konkretnych metod działania, ale raczej podkreśla istotę wprowadzania określonych zasad w sposób odpowiedni dla danej firmy.

Tu jednak warto zaznaczyć, że wśród narzędzi wyróżnionych przez FSC/PEFC jako konieczne znalazło się prowadzenie bardzo przejrzystej i łatwej do prześledzenia dokumentacji całego procesu przetwarzania surowca, dzięki której możliwe będzie wprowadzenie kontroli całego łańcucha dostaw i mechanizmów jego działania.

FSC/PEFC kierowana jest założeniem, że wprowadzenie lepszego podejścia do zarządzania gospodarką leśną jest możliwe między innymi dzięki skutecznemu zarządzaniu ryzykiem i zagrożeniami pojawiającymi się w przemyśle każdego dnia. Kontrolowanie wszystkich etapów pozyskiwania, przetwarzania i składowania materiału drzewnego ma na celu stworzenie bardziej jednolitego i przejrzystego rynku drzewnego, dla którego norma FSC/PEFC ma być znaczącym ułatwieniem.

Wycinka lasu

Podobnie jak każda z norm, do których można dziś certyfikować, FSC/PEFC pozwala na uporządkowanie własnych procesów wewnętrznych w firmie i choć początkowo wybierana jest jako sposób na spełnienie wymagań rynku, w rzeczywistości przynosi wiele korzyści wewnętrznych.

Certyfikacja FSC/PEFC – kto powinien się o nią postarać?

Norma FSC/PEFC odnosi się do całego łańcucha dostaw w przemyśle drzewnym, dlatego też jej zastosowanie jest wskazane zarówno w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem materiałów drzewnych, jak i przez zarządców terenów leśnych. Jedynie wspólne wysiłki całego przemysłu pozwolą na zbudowanie zrównoważonej, przejrzystej gospodarki leśnej, która nie prowadzi bezpośrednio do zniszczenia naturalnej równowagi środowiskowej.

Decydując się na certyfikację FSC/PEFC przedsiębiorcy podejmują otwartą walkę z nielegalną wycinką drzew i pokazują, że ich działalność spełnia wszystkie najwyższe oczekiwania ekologiczne rynku, promując bardziej przemyślane i kontrolowane wykorzystywanie kurczących się zasobów naturalnych.

Przejdź do innego artykułu

Add Comment