Atrakcyjne sposoby rozwijania kariery zawodowej

Rozwój zawodowy wpływa pozytywnie nie tylko na nasz stan psychiczny i fizyczny, ale zazwyczaj także na stan naszego portfela. Rozwój zawodowy pociąga za sobą także rozwój osobisty. Aby poszerzyć swoje umiejętności, musisz wykazać się nie tylko chęcią rozwoju, ale także cierpliwością. Rozwój kariery zawodowej jest możliwy. Zawsze. Jednak jest to długotrwały proces.

Zacznij od planowania

Jeśli chcesz być atrakcyjny dla potencjalnych pracodawców, musisz jasno określić, co chcesz osiągnąć. Podnoszenie swoich kompetencji jest możliwe na wiele sposobów. Często jednak szkolenia czy kursy wymagają obrania jednego kierunku doskonalenia, np. kursy IT. Wyobrażasz sobie na kursie programowania aplikacji osoby, które ledwo radzą sobie z obsługą komputera? No właśnie. Nie wszystkie kursy doszkalające są dla wszystkich. Dlatego tak ważna jest umiejętność planowania i zarządzania swoim czasem.
Bez względu na to, w jakiej branży chcesz się rozwijać, istnieje projekt, który łączy różnych ludzi, z różnych krajów, o różnych umiejętnościach i wiedzy. Projekt, który jest finansowany przez Unię Europejską, czyli Erasmus+.

Rozwój kariery dzięki Erasmusowi

Erasmus+ to projekt przygotowany na lata 2014-2020, którego największy atut to przygotowanie językowe. Poza tym warto podkreślić szereg innych zalet, czyli m.in.: możliwość poznania ludzi z całego świata, łączenie zdobywania wiedzy i podróżowania, fantastycznie wspomnienia oraz realny wpływ na rozwój kariery.

Erasmus Plus dla studentów

Erasmus+ wpłynął do tej pory pozytywnie na rozwój kariery aż 2 milionów studentów z 35 krajów! To więcej niż wszystkich studentów w całej Polsce, a jest ich aż 1,3 miliona. Erasmus nie wyklucza. W programie mogą wziąć udział także studenci niepełnosprawni, a projekt uwzględnia także pożyczki dla studentów.

Cele Erasmus+ dla uczelni wyższych obejmują:

 • wsparcie międzynarodowej współpracy uczelni,
 • możliwość wyjazdów studentów za granicę,
 • praktyki i studia za granicą,
 • możliwość udziału uczelni w międzynarodowych projektach.

Erasmus Plus na nauczycieli

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział nie tylko studenci, ale także nauczyciele. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz zadbania o rozwój kariery naukowej. Możliwość wyjazdu za granicę oraz nauczania uczniów w innym kraju to nie tylko wspaniałe doświadczenie, które będzie dobrze wyglądać w CV. To także wyraz troski o rozwój oferty edukacyjnej w swoim kraju dzięki możliwości porównania poziomu wiedzy uczniów oraz sposobu nauczania, czy nawet dostrzeżenie różnić w sposobie spędzania wolnego czasu.

Cele Erasmus+ w edukacji dorosłych:

 • poprawa kompetencji kadry pedagogicznej,
 • możliwość koordynowania międzynarodowych projektów,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów w zagranicznych uczelniach.

erasmus plus

Inne sposoby rozwijania kariery zawodowej

Erasmus+ to projekt, który umożliwia rozwój kompetencji na arenie międzynarodowej. Udział w programie daje mnóstwo możliwości oraz szansę na lepszą przyszłość. A jeśli nie możesz w nim wziąć udziału? Są także inne sposoby rozwój kariery. Jakie?
Wyróżnia się cztery typy rozwoju kariery:

 • typ specjalistyczny, który wymaga dużego zaangażowania
  zyskasz: wiarę w siebie i swoje umiejętności,
 • typ spiralny, zakłada zmianę pracy co kilka lat, jednak jednoczesny rozwój kompetencji z wcześniejszych miejsc pracy
  zyskasz: wszechstronne umiejętności i wiedzę, które wykorzystasz w życiu prywatnym i zawodowym,
 • typ zmienny, jak sama nazwa wskazuje, wyróżnia się częstą zmianą prac, które dodatkowo różnią się od siebie
  zyskasz: swoją odpowiednią drogę życiową – poprzez wykonywanie różnorodnych prac, szybko nauczysz się, co tak naprawdę sprawia Ci największą radość,
 • typ liniowy, ma miejsce np. podczas awansu, ponieważ jest to przesuwanie się po szczeblach kariery w sposób hierarchiczny
  zyskasz: uznanie w oczach innych, większy zakres obowiązków, ale także większą władzę i lepszą pensję.

O rozwój zawodowy warto dbać cały czas, nawet podczas zajmowania dobrej, szanowanej i stabilnej posady. Pracownicy ambitni, którzy stale chcą się szkolić oraz zdobywać nowe umiejętności są bardzo cenni.

Satysfakcja z wykonywanej pracy jest niezwykle ważna. Jeśli w pracy możesz się wykazać zdolnościami, kierować Twoimi wartościami oraz powiedzieć, że wykonujesz zawód z pasją – masz szczęście. Jeśli nie jesteś szczęśliwy warto, abyś zastanowił się nad innym zawodem. Na efektywność w pracy mają wpływ nie tylko cechy osobowości, ale także kompetencje do wykonywania danej czynności. Dzięki aktywnemu uczestniczeniu w szkoleniach oraz warsztatach możesz zyskać nowe zdolności lub zmodyfikować te, które już posiadasz.

Przejdź do innego artykułu