Akt notarialny – kiedy jest potrzebny?

Akt notarialny należy sporządzić w momencie, gdy transakcja obejmuje nieruchomość – dom, mieszkanie lub działkę. Niezależnie od tego, gdzie znajduje dana nieruchomość, transakcję można przeprowadzić w każdej kancelarii notarialnej.

Istnieje jednak wiele innych sytuacji, w których sporządzenie aktu notarialnego jest nie tylko pomocne, ale i konieczne. Kiedy należy sporządzić akt notarialny? – Poniżej przedstawiamy najważniejsze sytuacje, w których należy sporządzić akt notarialny:
• Umowa o dział spadku (w przypadku, gdy w skład wchodzi nieruchomość),
• Umowa o przedłużenie użytkowania wieczystego,
• Umowa spółek: komandytowych, komandytowo – akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej,
• Umowa przekazania darowizny,
• Zrzeczenie się dziedziczenia,
• Sprawy dotyczące spadku i testamentu,
• Umowy małżeńskie,
• Sprzedaż firmy.
Rolą notariusza jest nadawanie dokumentom charakteru prawnego i urzędowego. Dzięki wizycie w kancelarii notarialnej, każdy z nas może uzyskać ważny odpis, wypis lub właśnie akt notarialny.

Co powinien zawierać akt notarialny

Dane, jakie powinny zawierać się w każdym akcie notarialnym, to między innymi data i miejsce sporządzenia dokumentu. W niektórych przypadkach, klienci mogą wymagać również podania konkretnej godziny. W akcie musi się również zawierać imię i nazwisko notariusza, który sporządził akt notarialny; ewentualnie jego zastępcy.

Jeśli chodzi o dane dotyczące interesantów – w akcie notarialnym muszą znaleźć się takie informacje jak imiona oraz nazwiska i imiona rodziców. Miejsce zamieszkania oraz siedziba osób prawnych i innych osób biorących udział w akcie, to informacje, które również muszą znaleźć się w dokumencie. W niektórych przypadkach, wymaga się podania danych osób, które działają w imieniu osób prawnych.

W akcie notarialnym trzeba zawrzeć także pełne oświadczenie obu stron oraz wszelkie fakty i okoliczności, jakie miały miejsce podczas spisywania aktu. Dodatkowo, koniecznie trzeba zawrzeć w dokumencie stwierdzenie, iż akt został odczytany oraz przyjęty. Na końcu, należy umieścić podpisy wszystkich interesantów oraz notariusza.

Kto sporządza akt notarialny

Sporządzaniem aktów notarialnych zajmuje się notariusz. Jego zadaniem jest sporządzanie i odpisywanie dokumentów. Akty, umowy oraz inne rodzaje dokumentów, jakie spisywane są wraz z notariuszem, mają charakter urzędowy. Z racji tego, iż notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego, każdy interesant może być pewny o prawdziwości dokumentu i o tym, że jest on zgodny z prawem.

Ponadto, notariusz musi zapoznać się z wszystkimi oryginalnymi dokumentami, które dotyczą sprzedawanej działki. Jeśli chodzi o inne sprawy, w których wymagane jest sporządzenie aktu notarialnego – notariusz musi sprawdzić umowy, dokumenty, spis spadku oraz wiele innych. Aby nadać dokumentom statusu prawnego, konieczne jest również spotkanie się z interesantami. Koszt sporządzenia aktu notarialnego może być bardzo różny. Jest to bowiem zależne od naszej sytuacji.

notariusz

Przejdź do innego artykułu

Add Comment